ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ ЗНО

Абітурієнти мають право на:

· виконання тестів, що відповідають вимогам програм ЗНО, затверджених МОН України;

· ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за проведення тестування;

· безпечні умови під час тестування;

· апеляцію щодо порушення процедури проведення та результатів ЗНО;

· доступ до інформації про мету, програми, порядок проходження ЗНО, форми тестових завдань, час і місце проведення тестувань, форму та час повідомлення результатів ЗНО.

Абітурієнти зобов'язані:

· ознайомитися з інформацією про порядок проходження ЗНО;

· своєчасно прибути до визначеного УЦОЯО пункту тестування з документами, необхідними для проходження ЗНО;

· ввічливо ставитися до осіб, які проводять тестування чи беруть участь в ньому;

· виконувати вказівки та вимоги персоналу пункту тестування, що стосуються процедури проведення ЗНО;

· під час перебування в пункті тестування не користуватися в особистих інтересах, а також в інтересах інших осіб мобільними телефонами, фото- й відеоапаратурою, калькуляторами та іншими технічними засобами, друкованими й рукописними матеріалами (підручниками, посібниками, записками тощо), що не передбачені процедурами тестування.

Абітурієнтам, під час тестування, ЗАБОРОНЕНО:

· спілкуватися з іншими абітурієнтами;

· передавати будь-які предмети та матеріали;

· заважати іншим абітурієнтам у роботі над тестом, а також особам, які проводять ЗНО;

· мати при собі будь-які засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друковані чи рукописні матеріали, що не передбачені процедурами тестування;

· псувати майно навчального закладу та інших учасників.

У разі порушення цих вимог абітурієнта буде позбавлено права на продовження роботи з тестом, а виконані завдання - анульовано.

Апеляція на процедури ЗНО:

· Апеляційна заява про порушення процедури проведення ЗНО, що, на думку абітурієнта, негативно вплинули на результати його роботи, подається в письмовій формі до регламентної комісії відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти через уповноважену особу Українського центру оцінювання якості освіти до моменту виходу заявника з пункту тестування.

· До порушень процедури проведення ЗНО належать:

1. Технологічні порушення:1.1 неправильний відлік часу, відведеного на виконання завдань;1.2. відсутність або пошкодження тестових матеріалів;1.3. неправильні дії персоналу пункту тестування, що вплинули на якість виконання роботи абітурієнтом.2. Природні, техногенні катастрофи, що зашкодили проведенню ЗНО.

· Рзгляд апеляційних заяв про порушення процедури здійснюється регламентними комісіями відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти у триденний срок із часу їх надходження.

Апеляція на результати ЗНО:

· Апеляційна заява щодо результатів ЗНО подається особою, яка проходила тестування, в письмовій формі протягом трьох днів з моменту офіційного оголошення результатів оцінювання з предмета. Такі заяви розглядається апеляційною комісією Українського центру оцінювання якості освіти.

· Апеляційні заяви щодо результатів надсилаються поштовим відправленням до Українського центру оцінювання якості освіти.

· Розгляд апеляційних заяв щодо результатів здійснюється апеляційною комісією протягом десяти днів із часу їх надходження.

· Розгляд апеляційних заяв здійснюється після проведення технічної та предметної перевірок виконання тестових завдань на бланках відповідей.

· Технічна перевірка здійснюється з метою підтвердження правильності визначення результату ЗНО під час автоматизованої обробки бланків відповідей та їх персоналізації.

· Предметна перевірка здійснюється з метою встановлення об'єктивності оцінювання відповідей абітурієнтів на тестові запитання відкритого типу.

Кiлькiсть переглядiв: 533