План роботи

школи молодого вчителя

2018/2019 н.р.

Другий вівторок місяця Вересень Жовтень
Організація роботи 1. Аналіз роботи з молодими вчителями в 2017/2018 та коригуванням роботи на 2018/2019.
2. Обрання та закріплення наставників
1. Розробка методичних рекомендацій, пам’яток, алгоритмів, планів для роботи з молодими спеціалістами
Надання методичної допомоги спеціалістам Заняття 1: 1. Бесіда з молодими спеціалістами. 2. Практична робота: · складання календарних і поурочних планів; · бесіда за змістом пояснювальних записок, програм, вивчення структури програм; · ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо викладання навчальних дисциплін у навчальному році Заняття 2: Практична робота: · складання плану-конспекту уроку; · розгляд системи опитування учнів,перевірки їхніх знань, умінь і навичок (тематичні оцінювання); · опрацювання молодими вчителями методичної літератури про типи й структуру уроку
Самоосвіта молодих спеціалістів Вивчення методичних рекомендацій Опрацювання статей із фахового журналу, газет, присвячених темі «Сучасний урок». Бесіда про передплату періодичних видань за фахом спеціаліста
Другий вівторок місяця Листопад Грудень
Надання методичної допомоги спеціалістам Заняття 3: 1. Бесіда про вивчення, узагальнення й упровадження в практику роботи ЕПД. 2. Ознайомлення з картотекою ЕПД. 3. Практична робота. Відвідування відкритого уроку, який проводить наставник Заняття 4: 1. Організація, підготовка і проведення позакласних заходів із метою формування в учнів інтересу до навчання. 2. Практична робота. Відвідування позакласного заходу, який проводить досвідчений вчитель
Самоосвіта молодих спеціалістів Опанування методики проведення уроків тематичного обліку знань Опрацювання літератури з питань особистісно зорієнтованого навчання.
Другий вівторок місяця Січень Лютий
Надання методичної допомоги спеціалістам Заняття 5: 1. Бесіда з молодими спеціалістами «Робота з учнівськими зошитами як один із шляхів підвищення якості знань». 2. Зустріч із досвідченими вчителями Заняття 6: Практична робота: Моделювання структури уроку відповідно до обраного типу. Учнівське самоврядування і його роль у налагодженні демократичних стосунків між учителями та учнями. Організація роботи класного керівника. Ознайомлення нормативними документами, що стосуються роботи класного керівника
Самоосвіта молодих спеціалістів Ознайомлення з системою освітнього права Підготовка до обговорення теми «Сучасний урок: впровадження ІКТ як засобу підвищення пізнавальної діяльності учнів».
Другий вівторок місяця Березень Квітень
Організація роботи Запобіжний контроль Надання методичної допомоги щодо проведення відкритих уроків молодими спеціалістами
Надання методичної допомоги спеціалістам Заняття 7: · Упровадження у практику роботи інноваційних технологій. · Практичне заняття «Відвідування уроків досвідчених учителів» Заняття 8: · Проведення відкритих уроків молодими спеціалістами, їх аналіз та обговорення. · Круглий стіл «Проблеми викладання предметів і ведення шкільної документації»
Самоосвіта молодих спеціалістів Підготовка до проведення відкритих уроків молодими спеціалістами
Другий вівторок місяця Травень Червень
Організація роботи Підбиття підсумків роботи з молодими спеціалістами
Надання методичної допомоги спеціалістам Заняття 9: Методика проведення консультацій, державної підсумкової атестації учнів. Організація літнього відпочинку школярів, методика проведення навчальних екскурсій, навчальної практики учнів
Самоосвіта молодих спеціалістів Робота з методичною літературою, періодичними виданнями Робота з методичною літературою, періодичними виданнями
Кiлькiсть переглядiв: 906