Профіль ліцею – іноземна філологія

Іноземна мова (англійська) викладається в ліцеї з першого класу, з п’ятого класу – друга іноземна мова (німецька /французька).
З метою сприяння мовній підготовці учнів, створенні індивідуальнох освітньої траєкторії, в гімназії викладаються спецкурси, курси за вибором і факультативи: "Основи ділового спілкування", "Література Великобританії", "Культурознавство англомовних країн", французька мова (10-11 класи). Відповідно до рекомендацій Ради Європи навчання іноземних мов передбачає практичне опанування учнями мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілукування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, говорінні, читанні та письмі) в типових ситуаціях.
Спираючись на Меморандум про спільну діяльність з реалізації проєкту "Навчання заради майбутнього - університетські кафедри в школах" в гімназії узгоджена спільна викладацька, семінарська, дослідницька діяльність викладачів кафедри англійської філології ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (керівник Глотова О.В., кандидат філологічних наук, доцент), кафедри східних мов ХНПУ ім Г.С. Сковороди (керівник Руда Н.В., кандидат філологічних наук, доцент), кафедри німецької філології та перекладу ХНУ ім В.Н. Каразіна (керівник Криворучко С.І., кандидат філологічних наук, доцент)

Методичне об’єднання вчителів іноземних мов

/Files/images/1-a_krivenko/Учителі іноземних мов.jpg

Учителі англійської мови

Балкашина Олена Юріївна, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист, керівник методичного об'єднання учителів іноземних мов

Братійчук Тамара Миколаївна, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист

Загорська Інна Олексіївна, вища кваліфікаційна категорія, старший учитель

Когут Валентина Іванівна, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист

Мальцева Людмила Василівна, вища кваліфікаційна категорія, старший учитель

Медведєва Наталія Володимирівна, вища кваліфікаційна категорія, старший учитель

Мурсєєва Ірина Тагирівна, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист

Овсяннікова Лариса Євгенівна, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист

Панасенко Наталія Геннадіївна, вища кваліфікаційна категорія

Синельникова Віра Володимирівна., вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист

Солнцева Христина Володимирівна, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист

Ядова Маргарита Анатоліївна, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист

Учителі німецької мови

Гула Ольга Дмитрівна, вища кваліфікаційна категорія, DSD-учитель

Кізьюрова Олена Григорівна, вища кваліфікаційна категорія, старший учитель, DSD-учитель

Нащанська Аліна Дмитрівна, ІІ кваліфікаційна категорія

Таран Вікторія Олексіївна, вища кваліфікаційна категорія, старший учитель

Чобанян Оксана Миколаївна, вища кваліфікаційна категорія, DSD-учитель

Учитель французької мови

Полякова Наталія Миколаївна, вища кваліфікаційна категорія

Навчання іноземної мови полягає в тому, щоб навчити учнів спілкуватися, досягати взаєморозуміння. Володіння іноземною мовою відкриває широкі можливості для безпосереднього спілкування з представниками інших країн, для обміну інформацією про життя різних народів, культуру, звичаї, традиції. У наш час іншомовні комунікативні компетенції кожної людини стали незмінним засобом міжнародного спілкування.

/Files/images/2017-2018/2.JPG

Візитівка Харківського ліцею № 6 — іноземні мови. Відправним пунктом роботи методичного об'єднання вчителів іноземних мов ХЛ № 6 за комунікативними методиками стала розробка і впровадження концептуальних положень, які зосереджують увагу вчителя на формуванні і розвитку здібностей спілкуватись іноземною мовою в контексті особистісно-орієнтованого навчання. Науковою базою стали сучасні теоретичні ідеї Програми Ради Європи “Language Learning for European Citizenship”. Особлива увага в інтегрованому комунікативному підході, систематизованому на основі розробок та практичному досвіді навчання іноземними мовами у Великобританії, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії приділяється комунікативній спрямованості уроків.

/Files/images/2017-2018/3.JPG

Комунікативні технології, які використовують учителі іноземних мов, формують мовну компетенцію (володіння мовним матеріалом для його використання у вигляді мовленнєвих виразів), соціолінгвістичну компетенцію (здатність використовувати мовні одиниці згідно ситуаціям спілкування), дискутивну компетенцію (здатність розуміти і досягати логічних зв’язків у сприйнятті та утворенні окремих висловів у рамках комунікативно значимих мовленнєвих утворень), «стратегічну» компетенцію (здатність компенсувати вербальними і невербальними засобами недоліки у володінні мовою), соціально-культурну компетенцію (ступінь ознайомлення з соціально-культурним контекстом функціонування мови), соціальну компетенцію (здатність і готовність до спілкування з іншими). В цілому реалізація Програми Ради Європи дає змогу вільно спілкуватися, знімати мовні бар’єри, досягати взаєморозуміння.

/Files/images/2017-2018/10.JPG

Значним внеском у ліцейний компонент освіти стали ефективні педагогічні досвіди вчителів іноземних мов Балкашиної О.Ю. "Комунікативна практика: розвиток здібностей спілкуватись іноземною мовою в контексті особистісно-орієнтованого навчання", "Іншомовне освітнє середовище як складова реалізації індивідуальних освітніх потреб ліцеїстів", Братійчук Т.М. "Розвиток навичок монологічного мовлення учнів 5-11 класів за комунікативними методиками", Когут В.І. "Впровадження інтенсивних технологій в аспекті комунікативно-особистісного навчання англійської мови", Синельникової В.В. "Особистісно-орієнтований підхід на уроках англійської мови з використанням комп'ютерних технологій", Ядової М.А. "Інтегрований підхід у вивченні англійської мови", Мальцевої Л.В. "Формування та розвиток комунікативних компетенцій старшокласників при підготовці до складання ЗНО з англійської мови", Медведєвої Н.В. "Предметність технологій критичного мислення як складова навчання учнів англійської мови в аспекті комунікативних компетенцій", Солнцевої Х.В. "Автономія учня: стратегія навчання", Мурсєєвої І.Т. "Предметність комунікативних технологій", Овсяннікової Л.Є. "Використання засобів медіаосвіти та медіаграмотності для формування ключових компетентностей на заняттях з іноземної мови", Загорської І.О. "Організація ефективної роботи учнів на уроках англійської мови", Панасенко Н.Г. "Використання засобів ІКТ на уроках англійської мови в початковій школі", Полякової Н.М. "Використання автентичних матеріалів на уроках французької мови", Кізьюрової О.Г. "Аспекти навчання німецької мови за методами станцій", Гули О.Д. "Використання автентичних матеріалів на уроках німецької мови в аспекті розвитку міжнарожної співпраці", в яких обґрунтовано пріоритетні вектори формування індивідуальних освітніх траєкторій учнів на всіх етапах оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування, пізнання і впливу

Також учителями іноземних мов створено навчальні програми

1. «Малювання англійською мовою», 1-2-гі класи, вчитель Лобода Т.В.

2. «Англійська із задоволенням», 3 клас, вчитель Прокопенко Л.М.

3. «Математика англійською мовою», 3-4-ті класи, Загорська І.О.

4. «Британський етикет», 8-9-ті класи, вчитель Овсяннікова Л.Є.

5. «Готельне господарство», 9 клас, вчитель Медвєдєва Н.В.

6. «Технічний переклад», 10 клас, Литвиненко-Ковалевська Л.П.

7. «Французька мова як третя іноземна», 8 клас, 11 клас, вчитель Толмачова С.В.

8. «Французька мова як третя іноземна», 9 клас, 10 клас, вчитель Полякова Н.М.

9. «Німецька мова як друга іноземна», 3-4-ті класи, вчитель Чобанян О.М.

10. «Німецька мова як третя іноземна», 8 клас, вчитель Кізьюрова О.Г.

11. «Німецька мова як третя іноземна», 9 клас, вчитель Гула О.Д.

12. «Німецька мова як третя іноземна», 10-11 класи, вчителі Поправка В.Ю., Таран В.О.

/Files/images/2017-2018/4.JPG

Спираючись на Меморандум про спільну діяльність з реалізації проекту «Навчання заради майбутнього – університетські кафедри у школах» у ліцеї узгоджена спільна викладацька, семінарська, дослідницька діяльність викладачів кафедри англійської мови ХНПУ ім. Г.С.Сковороди (керівник Глотова О.В., кандидат філологічних наук, доцент), кафедри східних мов ХНПУ ім. Г.С.Сковороди (керівник Калашник Л.С., доктор педагогічних наук, професор), кафедри німецької філології та перекладу ХНУ ім. В.Н. Каразіна (керівник Кривенко В.П., кандидат філологічних наук, доцент).

Харківський ліцей № 6 – учасник ініціативи «Schulen: Partner der Zukunft».

Засновником ініціативи став Федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр (колишній Федеральний міністр закордонних справ). Метою ініціативи є створення мережі із шкіл-партнерів та пробудження інтересу молоді до сучасної Німеччини та німецького суспільства. Ініціатива координується Міністерством закордонних справ, Центральним відділом у справах середньої освіти за кордоном, Гете-Інститутом, Службою педагогогічних обмінів при Раді Міністра культури та освіти, Німецькою службою академічних обмінів.

Бажаючи розвивати культурні зв’язки між Україною та Німеччиною в усіх галузях, включаючи освіту і науку, з 2002 року на базі ліцею викладається курс Deutsches Sprachdiplom (DSD), після якого учні складають іспити для отримання мовного диплому.

/Files/images/Партнери майб.JPG

Німецький мовний диплом (DSD) – це диплом, що видається школярам за кордоном конференцією міністрів освіти ФРН з 1972 р. Підставою для цього є відвідування однієї з акредитованих DSD-шкіл і здача мовного іспиту. Німецький мовний диплом, отриманий в Україні, підтверджує, що його власник має знання на рівні С1 відповідно до європейської системи оцінки знань мови (це передостання з 6 можливих ступенів володіння іноземною мовою). У кого є диплом DSD-C1, тому не потрібно здавати більше ніяких мовних іспитів, щоб навчатися у ВНЗ Німеччини.

У 2016 році за результатами мотиваційного конкурсу Харківський ліцей № 6 став фіналістом проекту «GoGlobal camps» у рамках Року англійської мови в Україні. Громадська організація GoGlobal разом з Посольством Сполучених Штатів Америки в Україні, Міністерством освіти і науки України, компанією Microsoft та партнерами працює над розробкою нового формату дитячих пришкільних таборів – таборів з поглибленим вивченням англійської мови.

/Files/images/за підтрим.png

Банк публікацій

Кiлькiсть переглядiв: 4703