Проектна діяльність, творчі майстерні вчителів як складові формування іншомовної освіти в гімназії

Щорічно вчителі іноземних мов гімназії навчаються у творчих майстернях, підвищують професійну компетентність, беруть участь у міжнародних проектах, науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах із питань удосконалення і впровадження новітніх методик і технологій навчання іноземної мови, методико-дидактичних моделей занять під керівництвом професорів, викладачів та методистів провідних європейський та північноамериканських університетів.

У 2007 року учителі англійської мови гімназії стали переможцями Міжнародного конкурсу вчителів (American Council for Collaboration in Education and Language Study, ACCELS), який проводився за підтримки Уряду США. Американські Ради з міжнародної освіти розвивають наукові дослідження та транскордонне навчання шляхом розробки та реалізації освітніх програм, які базуються на світових мовах, культурах у провідних регіонах.

Мета – сприяти навчанню та дослідженням у галузі англійської мови, лінгвістики, філології, країнознавства, а також розвиток співробітництва між ученими і викладачами.

Упродовж двох місяців учитель англійської мови Синельникова В.В. навчалася в університеті міста Хантсвіл, штат Алабама, та проходила практику в одній з американських шкіл. Учитель отримала можливість ознайомитися з найновішими розробками в галузі викладання англійської мови, користування Інтернетом та університетською бібліотекою, вивчати культуру та історію США, відвідуючи музеї, національні парки та просто спілкуючись з людьми. Атмосфера дружньої співпраці, досвідчені лектори – усе це сприяло її вдосконаленню як спеціаліста.

/Files/images/синельн..jpg

По завершенню навчання в гімназії було створено інноваційний проект «Міжнародна педагогічна майстерня обміну новітніми технологіями навчання англійської мови» з вивчення передових зарубіжних технологій викладання англійської мови.

Проект став сучасною альтернативною формою підвищення науково-методичного і загальноосвітнього рівнів учителів англійської мови не тільки Маріїнки, яка виконує роль лабораторії, де напрацьовуються й апробуються педагогічні ідеї, новітні технології, нові підходи до викладання англійської мови, навчальні програми, методичні рекомендації до навчальних програм, посібники, систематизується та узагальнюється передовий педагогічний досвід, наукові досягнення, розробляються технології їх впровадження.

Міжнародну педагогічну майстерню створено за участю вчителів англійської мови США (м. Хантсвіл, Алабама), Індії (м. Бхопал), України (м. Харків).

Мета діяльності педагогічної майстерні – організація безперервного процесу розвитку професійної компетентності учителів, активізація педагогічної ініціативи, надання можливості педагогу реалізувати власні творчі здібності на терені дослідницько-пошукової діяльності, створення структурної моделі єдиної методичної мережі, розроблення критеріїв оцінювання та рівнів професійної компетентності педагогічних працівників.Учителі шкіл міста навчаються застосовувати креативні методики шляхом вивчення світових підходів до викладання англійської мови.

Завдання проекту – удосконалення науково-технічної бази, організація постійно діючої педагогічної майстерні на базі районного методичного об’єднання вчителів англійської мови, проведення обміну матеріалами з американськими та індійськими колегами, видання матеріалів, створення системи моніторингу ефективності реалізації проекту.

Великого значення набувають відеоконференції, вебінари, дистанційні курси у системі апробації та засвоєння новітніх методик і технологій навчання англійської мови.

Змістовно-діяльнісний простір творчої педагогічної майстерні розподіляється за трьома напрямами:

- I майстер-клас «Технологія» – пошук нових форм та методів реалізації змісту викладання іноземних мов;

- II майстер-клас «Управління» – розроблення та апробація нових системно-комплексних підходів до управління навчальним процесом;

- III майстер-клас «Співробітництво» – оновлення змісту й розроблення технологій управління процесом підвищення науково-методичного та загальноосвітнього рівнів педагогічних працівників.

В основу організації діяльності педагогічної творчої майстерні з вивчення передових зарубіжних технологій викладання англійської мовипокладено різнорівневий підхід.

1. Інформаційно-організаційний рівень:

- організація моніторингу рівнів професійної компетентності педагогічних працівників;

- створення інформаційного банку даних передового педагогічного досвіду, наукових досягнень, діагностичних досліджень учителів англійської мови всього району;

- визначення змісту діяльності педагогічної майстерні;

- планування, організація та проведення семінарів, науково-практичних конференцій, зустрічей з науковцями та педагогами, конкурсів тощо;

- створення системи базових шкіл для апробації нових педагогічних ідей;

- інформаційно-аналітичне забезпечення самоосвіти педагогічних працівників.

2. Науково-методичний рівень:

- вивчення, систематизація та узагальнення передового педагогічного досвіду, досягнень педагогічної та психологічної наук;

- підвищення науково-методичного, загальноосвітнього рівнів керівників майстер-класів, членів педагогічної майстерні;

- проведення експертної оцінки науково-методичного рівня авторських програм, методичних посібників тощо;

- формування культури міжособистісного спілкування на засадах толерантності, взаємоповаги, взаєморозуміння.

3. Творчо-пошуковий рівень:

- розроблення, апробація нових форм та методів реалізації нових підходів до організації процесу навчання англійської мови учителів англійської мови всього району, в школі, технологій управління процесом підвищення науково-методичного рівня педагогічних працівників;

- включення педагогів у науково-дослідницьку діяльність;

- проектування різних варіантів вирішення зазначених вище проблем.

4. Педагогічно-освітній рівень:

- ознайомлення та сприяння впровадженню наукових досягнень, передового педагогічного досвіду, результатів роботи майстер-класів у практику шляхом проведення індивідуальних, групових, колективних форм освітньої діяльності (лекцій, тренінгів, консультацій, конкурсів тощо);

- створення та поширення методичної літератури.

5. Системно-узагальнюючий рівень:

- систематизація та узагальнення результатів діяльності педагогічної майстерні;

- поповнення банку даних наукових розробок, сучасних технологій, діагностичних досліджень;

- визначення нових науково-методичних проблем та напрямів діяльності.

Під час реалізації проекту в гімназії створено творче науково-дослідницьке середовище, яке сприяє особистісному зростанню професійного рівня вчителів, оновленню змісту та структури сучасного уроку.

Інноваційні зміни, отримані в результаті реалізації проекту, дозволяють розробити та реалізувати сучасні технології навчання, які спрямовані на якісні зміни в інформаційному, когнітивному навчанні; створити умови для збільшення інформаційної насиченості навчального середовища як підґрунтя для формування нової дослідницької культури особистості в процесі навчання; одержати зміни в рівні і способах професійної діяльності, орієнтованої на розвиток наукового мислення учнів; сформувати колектив учителів-дослідників, який буде здатний виховати гімназиста - дослідника.

Таким чином, умовами ефективності створеної інноваційної системи іншомовної освіти Маріїнки є упровадження технологій інтегрованого комунікативного підходу, створення власного науково-методичного забезпечення (навчальні програми, посібники, курси за вибором, факультативи), системи безперервної освіти педагогів (творчі педагогічні майстерні), дієвої системи підготовки випускників до зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов, налагодження зв`язків з міжнародними культурними центрами, громадськими організаціями, навчальними закладами в галузі мовної освіти.

Результатами діяльності є:

- підвищення рівня знань учнів (протягом останніх п’яти років гімназисти посідають призові місця на ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов);

- реалізація сучасних світових методик викладання англійської мови в умовах навчальних закладів м. Харків;

- формування креативного рівня навчання англійської мови;

- організація та проведення творчих обговорень, круглих столів, тренінгів, презентацій методичних, творчих, інноваційних проектів, майстер-класів;

- розповсюдження передового досвіду в інноваційному полі: публікації в науково-методичних журналах, проведення семінарів-практикумів, відкритих уроків.

З 2013 року на базі гімназії працює творча група вчителів іноземних мов, до складу якої увійшли вчителі англійської мови м. Харкова. Творчою групою розроблено новітні технології, підходи до викладання англійської мови в аспекті підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання.

/Files/images/творч.гр..JPG

Результатом роботи групи стало узагальнення досвіду роботи, створення програми підготовки та посібника «Авторські підходи щодо підготовки випускників до складання ЗНО з англійської мови». Посібник укладено у відповідності до вимог Програми ЗНО з іноземних мов Міністерства освіти і науки України та загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти і призначено для повторення і систематизації знань, отриманих упродовж вивчення шкільного курсу.

Практичний досвід свідчить про доцільність проведення підготовки на початку навчання у старшій школі. Підготовка передбачає виконання тестових завдань у форматі ЗНО, відпрацювання лексико-граматичного матеріалу, формування у випускників основних навичок писемного спілкування та включення їх до складу мовленнєвих умінь.

Програма підготовки та посібник впроваджуються на курсах підвищення кваліфікації учителів міста і області Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти».

Кiлькiсть переглядiв: 1099