Відповідно до статті 21 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", статті 7 Закону України "Про освіту" та статті 5 Закону України "Про повну загальну середню освіту" мовою освітнього процесу є державна мова.


НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ
· Конституція України (ст.10)
· Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної" від 25.04.2019 № 2704-VIII
Закон України "Про освіту". Стаття 7. Мова освіти
Закон України "Про повну загальну середню освіту" Стаття 5.
Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Стаття 21.
Лист МОН №1/9-581 від 17.09.19 "Про застосування державної мови в освітньому процесі"
Інформація щодо використання державної мови на вебсайтах, вебсторінках у соціальних мережах та у мобільних застосунках
· Указ Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року"
· Наказ МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти». (Набуває чинності поступово)
· Наказ МОН України від 27.05.2014 № 648 «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно - технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України»
· Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти"
· Лист МОН України від 08.04.2013 № 1/9-262 «Про перелік творчих конкурсів та інтелектуальних змагань»
· Лист МОН України від 01.07.2014 № 1/9-343 "Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів з вичення базових дисциплін в основній школі"
Наказ МОН України від 20.08.2018 № 924 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класу у Новій україніськійшколі"
Наказ МОН України від 27.08.2018 № 1154 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу у Новій україніській школі"

Етнокультурний центр гімназії

/Files/images/2014-2015/_DSC0643.JPG

Гурт "Мережка" - учасник різдвяних свят

/Files/images/2014-2015/009.JPG

Презентація діяльності ЕКЦ

/Files/images/2014-2015/109.JPG

Фольклорно-етнографічна експедиція ЕКЦ в Харківській області

/Files/images/2014-2015/177.JPG

Виступ гурту "Мережка" на Полтащині

Пріоритети реалізації засад

державної мовної політики в гімназії

Зміст заходу Термін Відповідальний
1 Забезпечити всебічний розвиток і функціонування української мови в навчально-виховному процесі, позакласній роботі, роботі з батьківською громадськістю

Постійно

Адміністрація, педагогічний колектив
2 Дотримуватися мовного режиму в навчальному закладі Постійно Педагогічний колектив
3 Систематично проводити широке роз’яснення серед педагогів і учнів, батьківської громадськості чинного законодавства про мови Постійно Адміністрація, педагогічний колектив
4 Продовжити роботу етнокультурного центру гімназії з глибокого оволодіння національними традиціями, цінностями та реалізовувати освітній проект “Етнокультурне виховання школярів” Постійно Адміністрація Керівник ЕКЦ Семенова М.О.
5 Продовжити системне вивчення фольклорних джерел та пропаганду народної пісенної творчості гімназійним фольклорним гуртом “Мережка”, участь у фольклорних фестивалях Постійно Керівник ЕКЦ Семенова М.О.
6 Поновити роботу шкільного драматичного театру Березень Гребіняк Р.В.
Педагог-організатор
7 Виховувати в учнів незалежно від їх національної приналежності розуміння соціального призначення української мови як державної мови в Україні Постійно Педагогічний колектив
8 Спецкурс “Риторика” в початкових класах Вересень Адміністрація, заступник директора з НВР Лісовенко Г.В.
9 Впроваджувати в практику роботи вчителів української мови ефективний педагогічний досвід роботи учителя Мундур В.Б. «Формування комунікативної компетентності учнів у контексті підготовки до ЗНО» Протягом навчального року Адміністрація
10 Системою внутрішньогімназійного контролю системно вивчати стан викладання української мови та літератури в школі І,ІІ,ІІІ ступенів Щорічно Адміністрація
11 Робота гімназійного поетичного клубу “Абзац” Постійно Ляшенко М.І.
12 Видання газети «Шкільне подвір’я» Щоквартально Гребіняк Р.В.
13 Реалізація українознавчого освітнього проекту “Етнокультурна компетентність школярів” 2014-2022 рр Авторський колектив педагогів гімназії та науковці
14 Забезпечити умови інформатизації та комп’ютеризації навчального процесу 2014-2022 рр Адміністрація
15 Системно готувати учнів до перемог у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з української мови та літератури, світової літератури, мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН Протягом навчального року Учителі української мови та літератури
16 Організувати гімназійні турніри, конкурси з метою виявлення кращого знавця української мови, культури та поглиблення мовних знань Протягом навчального року Учителі української мови та літератури
17 Розширення видавничої діяльності учителів гімназії Протягом навчального року Балова Г.А.
18 Шевченківська декада Березень, щорічно Мундур В.Б.
19 Співпраця гімназії з Харківською обласною організацією Всеукраїнського товариства «Просвіта» За окремим планом Зуб О.М.
20 Впровадження в практику роботи класних керівників досвіду роботи Семенової М.О. «Етнокультурне виховання учнів» 2014-2022 рр. Должанська Ю.В.
21 Співпраця з кафедрою української мови ХНУ ім. В.Н.Каразіна Постійно Адміністрація гімназії, завідувач кафедри ВНЗ
22 Експедиційна робота з вивчення світосприйняття людини традиційної народної культури. Опанування методикою опитування, навчання вірного оформлення, розшифровки зібраних матеріалів, складання реєстру, систематизація фольклористично-етнографічних матеріалів. Організація літньої експедиційної робои і участь у роботі профільного табору. щорічно Адміністрація, Тельнова Т.В., Семенова М.О.
23 Участь у культурно-мистецьких заходах школи, району, міста, області. Згідно плану Должанська Ю.В., Семенова М.О.
24 Організація і участь в учнівському фестивалі-конкурсі традиційної народної культури «Кроковеє коло» Згідно плану Семенова М.О.
Кiлькiсть переглядiв: 694