Відповідно до статті 21 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", статті 7 Закону України "Про освіту" та статті 5 Закону України "Про повну загальну середню освіту" мовою освітнього процесу є державна мова.


НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ
· Конституція України (ст.10)
· Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної" від 25.04.2019 № 2704-VIII
Закон України "Про освіту". Стаття 7. Мова освіти
Закон України "Про повну загальну середню освіту" Стаття 5.
Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Стаття 21.
Лист МОН №1/9-581 від 17.09.19 "Про застосування державної мови в освітньому процесі"
Інформація щодо використання державної мови на вебсайтах, вебсторінках у соціальних мережах та у мобільних застосунках

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Стратегії популяризації української
мови до 2030 року
“Сильна мова — успішна держава”у комунальному закладі «Харківський ліцей № 6 Харківської міської ради»
Найменування завдання Найменування заходу Строк виконання Відповідальні виконавці
1. Забезпечення неухильного дотримання закладами освіти законодавства в частині провадження освітнього процесу українською мовою на всіх рівнях здобуття освіти · Моніторинг дотримання норм законодавства щодо мови освітнього процесу в ліцеї Постійно Учителі
2. Дотримання мовного режиму в ліцеї · Моніторинг дотримання мовного режиму в ліцеї Постійно Зуб О.М. Заступники директора
2. Забезпечення закладу підручниками та посібниками, іншою навчальною, пізнавальною і художньою літературою українською мовою · Моніторинг забезпечення підручниками та посібниками Постійно Григор’єва О.О.
· Поповнення фонду бібліотеки навчальною, пізнавальною і художньою літературою українською мовою Постійно Григор’єва О.О.
3. Забезпечення через онлайн-ресурси доступу до електронних підручників, художньої літератури українською мовою, матеріалів про культурну спадщину Українського народу та історію становлення держави · Розміщення на веб-ресурсах електронних підручників, словників, художньої літератури державною мовою, матеріалів про культурну спадщину Українського народу та історію становлення держави Постійно Григор’єва О.О. Учителі-предметники
4. Співпраця з громадськими організаціями, діяльність яких спрямована на популяризацію та вивчення української мови за кордоном · Сприяння участі учнів та педагогів ліцею у міжнародних заходах громадських організацій, просвітницька діяльність яких спрямована на популяризацію та вивчення української мови за кордоном Постійно Адміністрація
5. Розширення сфери застосування української мови дітьми та молоддю як невід’ємного елемента національно-патріотичного виховання · Проведення шкільного та участь у районному етапах дитячо-юнацьких військово-патріотичних ігор Упродовж н.р. Білецька О.Ю. Учителі фізкультури, Захисту України
· Проведення шкільного та участь у районному етапах всеукраїнських та міжнародних заходів у сфері національно-патріотичного виховання, спрямованих на популяризацію української мови Постійно Білецька О.Є. Шаповалова А.Н. Кулік К.Ю. Класні керівники
· Проведення тижнів, декад, місячників української мови та національно-патріотичного виховання Постійно Балова Г.А. Балкашина О.Ю. Учителі української мови та літератури
· Проведення бібліотекою освітніх і соціокультурних заходів, спрямованих на формування національної ідентичності через українську мову Постійно Григор’єва О.О. Литвин О.В. Білецька О.Є.
· Організація виставок, конкурсів, фестивалів з питань національно-патріотичного виховання у ліцеї Постійно Білецька О.Є. Шаповалова А.Н. Хасянова Т.В.
· Проведення тематичних днів, тижнів української мови та національно-патріотичного виховання Постійно Мундур В.Б. Янченко Ю.А.
· Використання сайту закладу для популяризації української мови серед батьків вихованців Постійно Адміністрація
6. Участь у всеукраїнських та регіональних заходах, спрямованих на підтримку і популяризацію української мови · Участь у заходах, спрямованих на популяризацію української літератури та мови, підвищення престижу її використання Постійно Балова Г.А.
Мундур В.Б.
· Участь учнів у конкурсах різних рівнів з української мови, мовно-літературних конкурсах: - Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; - Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика; - районному етапі обласного фестивалю ораторського мистецтва; - Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!»; - Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник»; - Міському конкурсі знавців української мови «Філолог-ерудит» та ін. Протягом навчального року Ляшенко М.І. Мундур В.Б. Янченко Ю.А. Тельнова Т.В. Кашкіна Т.П.
7. Діяльність на базі гімназії гуртка «Мережка» · Вивчення фольклорних джерел та пропаганда народної пісенної творчості, участь у фольклорних фестивалях Постійно Зуб О.М.
ЦДЮТ № 1
8. Випуск газети «Шкільне поддвір’я» · Щоквартально Білецька О.Є.

Етнокультурний центр ліцею

/Files/images/2014-2015/_DSC0643.JPG

Гурт "Мережка" - учасник різдвяних свят

/Files/images/2014-2015/009.JPG

Презентація діяльності ЕКЦ

/Files/images/2014-2015/109.JPG

Фольклорно-етнографічна експедиція ЕКЦ в Харківській області

/Files/images/2014-2015/177.JPG

Виступ гурту "Мережка" на Полтащині

Пріоритети реалізації засад

державної мовної політики в закладі

Зміст заходуТермінВідповідальний
1Забезпечити всебічний розвиток і функціонування української мови в навчально-виховному процесі, позакласній роботі, роботі з батьківською громадськістю

Постійно

Адміністрація, педагогічний колектив
2 Дотримуватися мовного режиму в навчальному закладі Постійно Педагогічний колектив
3 Систематично проводити широке роз’яснення серед педагогів і учнів, батьківської громадськості чинного законодавства про мови Постійно Адміністрація, педагогічний колектив
4 Продовжити роботу етнокультурного центру гімназії з глибокого оволодіння національними традиціями, цінностями та реалізовувати освітній проект “Етнокультурне виховання школярів” Постійно Адміністрація Керівник ЕКЦ Семенова М.О.
5 Продовжити системне вивчення фольклорних джерел та пропаганду народної пісенної творчості гімназійним фольклорним гуртом “Мережка”, участь у фольклорних фестивалях Постійно Керівник ЕКЦ Семенова М.О.
6 Поновити роботу шкільного драматичного театру Березень Гребіняк Р.В.
Педагог-організатор
7 Виховувати в учнів незалежно від їх національної приналежності розуміння соціального призначення української мови як державної мови в Україні Постійно Педагогічний колектив
8 Спецкурс “Риторика” в початкових класах Вересень Адміністрація, заступник директора з НВР Лісовенко Г.В.
9 Впроваджувати в практику роботи вчителів української мови ефективний педагогічний досвід роботи учителя Мундур В.Б. «Формування комунікативної компетентності учнів у контексті підготовки до ЗНО» Протягом навчального року Адміністрація
10 Системою внутрішньогімназійного контролю системно вивчати стан викладання української мови та літератури в школі І,ІІ,ІІІ ступенів Щорічно Адміністрація
11 Робота гімназійного поетичного клубу “Абзац” Постійно Ляшенко М.І.
12 Видання газети «Шкільне подвір’я» Щоквартально Гребіняк Р.В.
13 Реалізація українознавчого освітнього проекту “Етнокультурна компетентність школярів” 2014-2022 рр Авторський колектив педагогів гімназії та науковці
14 Забезпечити умови інформатизації та комп’ютеризації навчального процесу 2014-2022 рр Адміністрація
15 Системно готувати учнів до перемог у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з української мови та літератури, світової літератури, мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН Протягом навчального року Учителі української мови та літератури
16 Організувати гімназійні турніри, конкурси з метою виявлення кращого знавця української мови, культури та поглиблення мовних знань Протягом навчального року Учителі української мови та літератури
17 Розширення видавничої діяльності учителів гімназії Протягом навчального року Балова Г.А.
18 Шевченківська декада Березень, щорічно Мундур В.Б.
19 Співпраця закладу з Харківською обласною організацією Всеукраїнського товариства «Просвіта» За окремим планом Зуб О.М.
20 Впровадження в практику роботи класних керівників досвіду роботи Семенової М.О. «Етнокультурне виховання учнів» 2014-2022 рр. Должанська Ю.В.
21 Співпраця з кафедрою української мови ХНУ ім. В.Н.Каразіна Постійно Адміністрація гімназії, завідувач кафедри ВНЗ
22 Експедиційна робота з вивчення світосприйняття людини традиційної народної культури. Опанування методикою опитування, навчання вірного оформлення, розшифровки зібраних матеріалів, складання реєстру, систематизація фольклористично-етнографічних матеріалів. Організація літньої експедиційної робои і участь у роботі профільного табору. щорічно Адміністрація, Тельнова Т.В., Семенова М.О.
23 Участь у культурно-мистецьких заходах школи, району, міста, області. Згідно плану Должанська Ю.В., Семенова М.О.
24 Організація і участь в учнівському фестивалі-конкурсі традиційної народної культури «Кроковеє коло» Згідно плану Семенова М.О.
Кiлькiсть переглядiв: 969