Робочий навчальний план КЗ "Харківська гімназія № 6 "Маріїнська гімназія" Харківської міської ради Харківської області" на 2018/2019 н.р.

Перелік

освітніх програм робочого навчального плану

Харківської гімназії №6 «Маріїнська гімназія»

Харківської міської ради Харківської області

у 2018/2019 навчальному році

Початкова школа

№ п/п Назва Автор Клас Видавництво Документ про надання грифа
1. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи 1-4 ВД «Освіта» Наказ МОНмолодьспорту від 12.09.2011 № 1050
2. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 1-4 класи» (автори Круцевич Т.Ю. та інші) 1-4 ВД «Освіта» Наказ МОНмолодьспорту від 12.09.2011 № 1050
3. Навчальна програма з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи 2012 р. 1-4 Видавничий дім «Освіта» Наказ МОНмолодьспорту від 12.09.2011 № 1050
4. Програма «Математика» 3-4 ННМЦ «Розвиваюче навчання» Лист МОНмолодьспорту від 31.08.12 № 1/11-13889
5. Програма “Українська мова. 1-4 класи”(мова навчання) за системою розвивального навчання Д. Б. Ельконіна – В. В. Давидова 3-4 ННМЦ «Розвиваюче навчання» Лист МОНмолодьспорту від 31.08.2012 № 1/11-13887
6. Програма «Математика» 1-4 Науково-вироб-ниче підпри-ємство «Росток А.В.Т.» Лист ІІТЗО від 02.12.2011 № 1.4/18–Г-796
Освітні програми курсів за вибором та факультативів
7. Навчальна програма "Німецька мова як друга іноземна мова" спецкурсу варіативної складової навчального плану. 3 2013 КВНЗ "Харківська академія неперервної освіти" Харків. Схвалено методичною радою КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» протокол № 3 від 15.09.2011
8. Російська мова. Навчальна програма до варіативної складової Типового навчального плану шкіл з українською мовою навчання 2 Мандрівець Лист ІІТЗО від 08.06.2010 № 1.4/18-Г-288

Перелік

освітніх програм робочого навчального плану

Харківської гімназії №6 «Маріїнська гімназія»

Харківської міської ради Харківської області

інваріатної складової

у 2018/2019 навчальному році

Основна і старша школа

№ п/п Назва Автор Клас Видавництво Документ про надання грифа
Українська мова
1. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова. 5-9 класи» Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 5-9 ВД «Освіта», 2013 Зі змінами наказ МОНмолодьспорту від 29.05.2015 № 585
2. Українська мова. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль– іноземна філологія); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень (укладачі Шелехова Г.Т., Новосьолова В.І., Остаф Я.І.) 10-11 Грамота Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021 Зі змінами наказ МОНмолодьспорту від 14.07.2016 № 826
Українська література
3. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська література. 5-9 класи» (авторський колектив, керівник Мовчан Р.В.) 5-9 ВД «Освіта», 2013 Зі змінами накази МОНмолодьспорту від 04.08.2014 №895, 29.05.2015 № 585
4. Українська література. 10-11 класи. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль –українська філологія). Профільний рівень (укл. Жулинський М.Г., Семенюк Г.Ф. – керівники авторського колективу; Мовчан Р.В., Левчик Н.В., Бондар М.П., Камінчук О.А., Цимбалюк В.І., за заг. ред. Мовчан Р.В.) 10-11 Грамота Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021
Іноземні мови
5. Навчальна програма з іноземних мовдля загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 ВД «Освіта» Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 № 664
6. Програма для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, Іноземні мови. 1-11 класи 10-11 Київ – 2010 «Поліграфкнига» Лист МОН від 23.12.2004 № 1/11-6611
Світова література
7. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Світова література. 5-9 класи» (колектив авторів, керівник колективу Ніколенко О.М.) 5-9 ВД «Освіта», 2013 Зі змінами наказ МОНмолодьспорту від 29.05.2015 № 585
8. Світова література. Програми для профільного навчання для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям. Профільний рівень (укл. Ковбасенко Ю.І. – керівник та ін.) 10-11 Грамота Наказ МОН від 14.07.2016 №826
Історія України. Всесвітня історія
9. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи» 5-9 ВД «Освіта» Наказ МОН молодьспорту від 06.06.2012 № 664
10. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 10-11 класи» (Пометун О.І., Гупан Н.М.) 10-11 Поліграф книга Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021

Правознавство
11. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Основи правознавства. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 96 с. 9 ВД «Основа» Наказ МОН молодьспорту від 06.06.2012 № 664
12. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Правознавство. 10–11 (рівень стандарту, академічний рівень)» (автори Палійчук Н.Й., Котюк І.І.) 10 Поліграф книга Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021
Філософсько-світоглядні дисципліни
13. Програма курсу «Людина і світ. 11 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів 11 Поліграф книга Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021
Музичне мистецтво
14. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Музичне мистецтво. 5-9 класи» 5-8 ВД «Освіта» Наказ МОНмолодьспорту від 06.06 2012 № 664
Образотворче мистецтво
15. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів « Образотворче мистецтво. 5-9 класи» 5-8 ВД «Освіта» Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 № 664
Художня культура
16. Програма «Художня культура (рівень стандарту)» (автори Масол Л.М., Миропольська Н.Є.) 10-11 Київ Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021
Математика
17. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (автори Бурда М.І., Мальований Ю.І., Нелін Є.П., Номіровський Д.А., Паньков А.В., Тарасенкова Н.А., Чемерис М.В.,Якір М.С.) 5-9 ВД «Освіта» Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 № 664
18. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. (академічний, профільний) 10-11 Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021
Природознавство
19. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Природознавство. 5 клас» 5 ВД «Освіта» Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 №664
Біологія. Екологія
20. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія. 6-9 класи» 6-9 ВД «Освіта» Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 №664
21. Біологія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 10-11 класи. (рівень стандарту, академічний, профільний) 10-11 Київ Наказ МОН від 28.10.2010 №1021
22. Екологія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний) 10-11 Київ Наказ МОН від 28.10.2010 №1021
Географія
23. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія 6-9 ВД «Освіта» Наказ МОН від 06.06.2013 № 664
24. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка (рівень стандарту, академічний, профільний) 10 Київ Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021
Економіка
25. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Географія. Економіка. 10-11 класи» (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень) 10-11 Київ Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021
Фізика, астрономія
26. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика 7-9 ВД «Освіта» Наказ МОН від 06.06.2013 № 664
27. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. «Фізика. 11 клас» (рівень стандарту, академічний, профільний) 10-11 Київ Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021
28. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. «Астрономія. 11 клас» (рівень стандарту, академічний, профільний) 11 Київ Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021
Хімія
29. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія 7-9 ВД «Освіта» Наказ МОН від 06.06.2013 № 664
30. Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (авторський колектив) 10-11 Мандрівець Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021
Технології
31. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Трудове навчання. 5-9 класи» 5-7 ВД «Освіта» Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 №664
32. Програма «Технології. Рівень стандарту, академічний. Варіативні модулі» 10-11 Аксіома Лист ІІТЗО від 29.06.2010 № 1.4/18-Г-339
Інформатика
33. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. 5–9 класи» (автори Жалдак М.І., Морзе Н.В., Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я., Шакотько В.В.) 5-9 ВД «Освіта» Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 № 664
34. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. (рівень стандарту, академічний, профільний) 10-11 Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021
Основи здоров’я
35. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи здоров’я. 5-9 класи» (автори Бойченко Т.Є. та інші) 5-9 ВД «Освіта» Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 № 664
Фізична культура
36. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 5-9 класи» (автори Круцевич Т.Ю. та інші) 5-9 ВД «Освіта» Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 № 664
37. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура (рівень стандарту)» (автори Круцевич Т.Ю. та інші) 10-11 Літера ЛТД Лист МОН від 31.08.2010 № 1/11-8297
Захист Вітчизни
38. Програма з предмета «Захист Вітчизни» (автори Мелецький В.М. та інші) 10-11 Ранок Лист МОН від 14.08.2009 № 1/11-6881
Освітні програми спецкурсів, курсів за вибором та факультативів
39. Навчальна програма "Французька мова як третя іноземна" спецкурсу варіативної складової навчального плану. 8 2011 КВНЗ "Харківська академія неперервної освіти" Харків Схвалено методичною радою КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», протокол № 1 від 24.02.2011
40. Навчальна програма "Німецька мова як третя іноземна" спецкурсу варіативної складової навчального плану. 8 2011 КВНЗ "Харківська академія неперервної освіти" Харків Схвалено методичною радою КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», протокол № 3 від 12.09.2013
41. Навчальна програма "Харківщинознавство". 9 2013 КВНЗ "Харківська академія неперервної освіти" Харків ХОНМІБО, 27.05.2010, протокол №2
42. Програма курсу за вибором "Література Великої Британії та Сполучених штатів Америки". Іноземні мови в навчальних закладах. 10-11 2009 "Педагогічна преса" - № 6. – С. 10-14. Іноземні мови в навчальних закладах: науково-методичний журнал. 2009. № 6. – С. 10-14.
43. Програма курсу за вибором "Основи ділового спілкування іноземною мовою". 10-11 2010 "Педагогічна преса" – № 1. – С. 38-42. Іноземні мови в навчальних закладах: науково-методичний журнал. 2010. № 1. – С. 38-42.
44. Програма факультативного курсу "Культурознавство англомовних країн". 10-11 2010 "Педагогічна преса" – № 5. С. 20-25. Іноземні мови в навчальний закладах: науково-методичний журнал. 2010. № 5. С. 20-25
45. Навчальна програма "Французька мова як третя іноземна" факультативу варіативної складової навчального плану. 11 2013 КВНЗ "Харківська академія неперервної освіти" Харків Схвалена на засіданні методичної ради КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», протокол № 4 від 22.11.2012
46. Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу. Програма навчального курсу для учнівської молоді старшого підліткового та юнацького віку. 10 2013 Освіта Схвалено комісією з основ здоров’я Науково-методичної Ради з питань Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 04.08.2010, № 1.4/18-3169)
Кiлькiсть переглядiв: 393