Правила поведінки здобувачів освіти в освітньому закладі

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» учень – це особа, яка навчається і виховується в одному із освітніх закладів, зарахування до яких, як правило, здійснюється з 6 років. Статус учнів як учасників освітнього процесу у освітніх закладах, їх права та обов’язки визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про повну загальну середню освіту» та іншими нормативно–правовими актами чинного законодавства України. Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту» учні як здобувачі освіти мають право на:
- навчання упродовж життя та академічну мобільність;
- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
- якісні освітні послуги;
- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
- відзначення успіхів у своїй діяльності;
- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
- безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
- повагу до людської гідності;
- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
- інші необхідні умови для здобуття освіти, враховуючи осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.
Учні як здобувачі освіти зобов’язані:
- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягати результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня навчальних досягнень;
- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я навколишніх, довкілля;
- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов Статуту освітнього закладу.
Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.
Здобувачам освіти не варто:
 • допускати прояви грубості, вульгарності;
 • палити у приміщеннях і на території навчального закладу;
 • використовувати петарди;
 • вживати алкогольні напої, наркотичні та токсичні речовини;
 • псувати державне, громадське та особисте майно.
Загальні правила поведінки
 • Учень приходить до ліцею за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя.
 • Не приносить на територію ліцею з будь-якою метою і не використовує будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші засоби й отрути.
 • Не вживає непристойні вирази і жести.
 • Не покидає без дозволу педагогів (за узгодженням із батьками) ліцей та його територію в урочний час.
 • У разі пропуску занять до 3-х днів учень надає класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень представляє довідку з медичної установи.
 • Учень ліцею виявляє повагу до старших, піклується про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші - молодшим, хлопчики - дівчаткам.
 • Поза школою поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім'я ліцею.
 • Учні бережуть майно ліцею, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території закладу.
 • До учнів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.
 • Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, здають їх черговому, який знаходиться на першому поверсі ліцею.
 • Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки.
 • Учні не жують гумку, не користуються плеєром і мобільним телефоном під час уроків.
 • Учень виконує домашні завдання в терміни, установлені шкільною програмою.
 • На першу вимогу вчителя учень надає щоденник.
 • Щодня веде запис домашніх завдань у щоденнику.
 • Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, письмове приладдя, інструменти, робочий і спортивний одяг, засоби індивідуального захисту.
Поведінка на уроках
 • Коли вчитель входить до класу, учні встають, вітаючи його. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять, окрім уроків інформатики, коли учні працюють за комп'ютером.
 • Під час уроку не шумлять, не відволікаються і не відволікають інших товаришів від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються уроку.
 • Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він попросить дозволу у вчителя, піднявши руку.
 • Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.
 • Під час уроку учень ставить питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріалу під час пояснення.
 • Учень у коректній формі відстоює свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань.
 • Учень не користується мобільним телефоном під час проведення уроку, на парті під час уроку не тримає. Телефон повинен бути вимкнений або у беззвучному режимі.Використовує гаджет тільки за завданням і з дозволу вчителя.При неодноразовому порушенні цієї вимоги телефон передається класному керівникові або батькам учня в той же день.
Поведінка учнів на перервах
 • Під час перерви учень:

- підтримує чистоту і порядок на своєму робочому місці;
- виходить з класу;
- реагує на зауваження чергового вчителя.

 • Перерва - особистий час кожного учня. Він проводить його так, як забажає, по своєму розумінню, проте не заважає іншим.
 • Під час перерви учні вільно переміщаються по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки.
 • Під час перерв не бігають по сходах, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор.
 • Під час перерв не штовхають одНЕ одного, не кидаються предметами і не застосовують фізичну силу.
 • У школі не палять.
 • Самовільно не відчиняють вікнон, не сидять на підвіконнях чи виглядають у відчинені вікна.
 • На перервах школярі звертаються до свого класного керівника, чергового учителя, дирекції школи за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.
 • Під час перерви учні переходять з одного навчального кабінету до іншого спокійно, без метушні й галасу, дотримуючись розкладу уроків та розкладу замін.
 • Особливо уважними треба бути учням під час руху сходами. При пересуванні слід триматися правого боку.
 • Учні не бігають сходами, не штовхають одне одного, не створюють конфліктних ситуацій, не використовують непристойних виразів і жестів.
 • Під час руху коридорами не вживають їжі, напоїВ, не штовхаються, не розмахують руками, не галасують.
Поведінка учнів У їдальні
 • Під час обіду У їдальні слід дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.
 • Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.
 • Учні приходять У їдальню після закінчення уроку у визначений час.
 • Розмовляти під час обіду слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.
 • Учні прибирають стіл після вживання їжі.
 • Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.
 • Не слід приходити в їдальню у верхньому одязі.
 • Учні можуть вживати їжу, принесену з дому.
 • Не рекомендуються ігри під час прийому їжі.
 • Не слід використовувати приміщення їдальні не за призначенням.

Поведінка учнів у бібліотеці

 • Не рекомендується користуватися мобільними телефонами.
 • Слід дотримуватися тиші.
 • Олівці, ручки, лінійки використовувати в бібліотеці за призначенням. Небезпечно підносити їх близько до очей, засовувати до носа чи вуха, розмахувати перед обличчям інших учнів-читачів.
 • Під час відвідування шкільної бібліотеки не слід бігати по бібліотеці, штовхатися поблизу вікон, шаф та стелажів, кидатися будь-якими предметами, битися чи порушувати тишу і порядок якимось іншим способом.
 • Під час знаходження в бібліотеці не чемно вживати їжу.
 • Зайві речі залишати в класній кімнаті.
 • Дотримуйтесь культури спілкування у бібліотеці, при роботі в читальній залі з документами, матеріалами.
 • Учні можуть знаходитись у бібліотеці тільки в присутності та з дозволу бібліотекаря.
 • Дбайливо ставитися до друкованих видань (не рвати, не м'яти і не робити поміток).
 • Повертати літературу у встановлені терміни.
 • Виносити книги з бібліотеки можна тільки після відмітки в читацькому формулярі.
 • Уважно переглядати екземпляр на наявність дефектів перед тим, як віднести додому. У випадку виявлення слідів псування повідомити бібліотекаря.
 • Не слід переставляти книги з одного місця на інше.
 • Якщо екземпляр загублений, потрібно придбати рівноцінне видання і здати в бібліотеку, пояснивши ситуацію.
Рекомендації до зовнішнього вигляду учнів
 • У гімназію учні повинні приходити в одязі, який відповідає дрес-коду закладу.
 • Рекомендується уникати використання косметики і прикрас під час навчального процесу.
 • Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.
 • Верхній одяг слід залишати у роздягальні.
 • На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі.
 • На вечори, концерти учні вибирають одяг за рекомендацією батьків і на свій розсуд (дотримуючись морально-етичних норм).
Правила поведінки учнів під час екскурсії
 • Під час слідування до місця перебування та назад дотримуватися правил дорожнього руху, не виходити на проїжджу частину.
 • Залишати місця перебування тільки з дозволу керівника групи.
 • У разі поганого самопочуття негайно повідомити керівника групи.
 • Дотримуватися правил пристойної поведінки та виконувати настанови керівника групи.
 • Бути уважними та обережними з незнайомими предметами, які можуть виявитися вибухонебезпечними.

Обов’язки чергового по класу

 • Чергові призначаються відповідно до графіка чергування по класу.
 • Черговий учень здає і приймає клас.
 • Чергові допомагають учителю підготувати клас до наступного уроку, роблять посильне прибирання класної кімнати.
 • Під час перерви черговий учень (учні) провітрюють клас, допомагають учителеві розвісити навчальний матеріал для наступного уроку, роздають зошити на прохання вчителя.
 • Наприкінці робочого дня чергові учні готують клас до наступного робочого дня (протирають пил з меблів, поливають квіти тощо).
Кiлькiсть переглядiв: 944