До уваги батьків майбутніх першокласниць!

Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу початкової школи відбудеться 29-30 травня 2017 і 01-02 червня 2017 у формі співбесіди з дитиною у присутності батьків або осіб, які їх замінюють. Співбесіда з дитиною проводиться за умов наявності заяви на ім’я директора гімназії. Співбесіда включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації гімназії.

До 1-го класу гімназії зараховуються дівчата, яким на 1 вересня виповнилося повних 6 років, за результатами індивідуальної співбесіди

Просимо ознайомитися з листом співбесідиВимоги до процедури проведення індивідуальної співбесіди


- Створення психологічно комфортної та толерантної для дитини атмосфери.
- Починати бесіду з привітної розмови з дитиною для встановлення доброзичливого контакту з нею.
- Запитання необхідно формулювати чітко, у зрозумілій для даного віку дитини формі, відповідно до запропонованих анкетою. Можна пропонувати також деякі вільні, «творчі» запитання.
- Батьки можуть бути присутніми на співбесіді, їх слід розмістити у зручному та дещо віддаленому від дитини місці і запропонувати заповнити анкету.Дитина вважається готовою до навчання у гімназії на підставі взаємопов’язаних психологічних компонентів:- Педагогічна готовність – це запас знань, умінь і навичок, наявний у дитини на момент вступу до школи. Під цим, як правило, мається на увазі уміння читати, рахувати, переказувати.
- Мотиваційна готовність виявляється у настоях дитини, її прагненні, бажанні йти до школи, яке поєднується з тим, як дитина уявляє вимоги школи, наскільки готова змінити свою дошкільну, ігрову позицію.
- Фізіологічна готовність означає достатній рівень розвитку психофізіологічних (рівень сформованості дрібної моторики), фізіологічних (ріст, вага, кількість постійних зубів) й анатомо-морфологічних функцій і структур дитячого організму, стан здоров’я. Цей рівень повинен забезпечити витримування дитиною відповідних навантажень і стимулювати до подальшого розвитку. Важливою складовою даного компонента є соматичне і психічне здоров’я дитини, сформованість навичок здорового способу життя.
- Інтелектуальна готовність пов’язана з відповідним рівнем розвитку пізнавальної сфери дитини. Але не лише з рівнем, який досягнуто: важливим є фактор здатності цієї сфери до подальшого розвитку, утворення вищих психічних функцій, нових між функціональних психологічних систем.
- Емоційно-вольова готовність визначається рівнем сформованості довільності основних психічних процесів та поведінки, саморганізованістю, зосередженістю, умінням контролювати свої емоції.
- Соціальна готовність означає адекватність дитини, її здатність жити і розвиватися в соціальному оточенні, мати відповідні навички комунікації, соціальну компетентність (вербальну активність, виконання вимог та дотримання правил поведінки, відстоювання власної позиції, прийняття рішень, орієнтація у просторі та часі, толерантність, емпатія тощо).
Кiлькiсть переглядiв: 117