/Files/images/diski/imagesCARAAXKS.jpg

Електронні ресурси цієї категорії – це цілісний завершений програмний продукт, призначений для вивчення тієї чи іншої навчальної дисципліни, її розділів, тем, відпрацьовування і вироблення певних навичок. Як правило, такі педагогічні програмні засоби включають: навчальні матеріали, методичні рекомендації з їх використання, системи контролю вивчення, тести, тренажери тощо. Їх доцільно встановлювати на сервер медіатеки для забезпечення колективного або індивідуального доступу до них.
Сьогодні нові інформаційні технології - невід’ємна частина нашого життя. Маючи в своєму розпорядженні комп'ютер, можна ідентифікувати процес навчання, зробити його більш наочним і динамічним, формувати уміння працювати з інформацією, готувати особистість «інформаційного суспільства», формувати дослідницькі уміння, розвивати комунікативні здібності. Це забезпечить швидке і міцне опанування навчального матеріалу, розвине пізнавальні здібності та розумові якості учнів, сприятиме активізації їх пізнавальної діяльності.
Не секрет, що купуючи персональний комп’ютер, батьки тішать себе надією на розширення можливостей домашньої освіти для дитини – на жаль україномовних програм дуже мало.
Застосування сучасних інформаційних технологій у школі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу.

/Files/images/diski/97f07d8dd4bfbf93dd9597fc728b02a3.gif/Files/images/diski/97f07d8dd4bfbf93dd9597fc728b02a3.gif /Files/images/diski/97f07d8dd4bfbf93dd9597fc728b02a3.gif/Files/images/diski/97f07d8dd4bfbf93dd9597fc728b02a3.gif

Кiлькiсть переглядiв: 183