/Files/images/diski/imagesCARAAXKS.jpg

Електронні ресурси цієї категорії – це цілісний завершений програмний продукт, призначений для вивчення тієї чи іншої навчальної дисципліни, її розділів, тем, відпрацьовування і вироблення певних навичок. Як правило, такі педагогічні програмні засоби включають: навчальні матеріали, методичні рекомендації з їх використання, системи контролю вивчення, тести, тренажери тощо. Їх доцільно встановлювати на сервер медіатеки для забезпечення колективного або індивідуального доступу до них.
Сьогодні нові інформаційні технології - невід’ємна частина сучасного життя. Маючи в своєму розпорядженні комп'ютер, можна ідентифікувати процес навчання, зробити його більш наочним і динамічним, формувати уміння працювати з інформацією, готувати особистість «інформаційного суспільства», формувати дослідницькі уміння, розвивати комунікативні здібності. Це забезпечить швидке і міцне опанування навчального матеріалу, розвине пізнавальні здібності та розумові якості учнів, сприятиме активізації їх пізнавальної діяльності.
Застосування сучасних інформаційних технологій у школі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню здобувачами освіти навчального матеріалу.

/Files/images/diski/97f07d8dd4bfbf93dd9597fc728b02a3.gif/Files/images/diski/97f07d8dd4bfbf93dd9597fc728b02a3.gif /Files/images/diski/97f07d8dd4bfbf93dd9597fc728b02a3.gif/Files/images/diski/97f07d8dd4bfbf93dd9597fc728b02a3.gif

Кiлькiсть переглядiв: 551