Соціальний захист у Харківському ліцеї № 6 здійснюється згідно нормативної бази

Зміст діяльності соціального педагога

Методична тема психологічної служби району - "Мотивація як визначальний фактор організації навчальної діяльності учнів та вихованців в умовах соціалізації".

Методична тема ХЛ № 6 – «Формування компетентностей особистості шляхом реалізації діяльнісного підходу та використання інноваційних освітніх технологій ».

Педагогічна проблема ХЛ № 6 – «Система роботи ліцею з розвитку творчої особистості. Жіноча освіта в ліцеї».

Харківський ліцей № 6 задіяний в експериментальній діяльності (регіональний рівень) за напрямком "Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в систему навчально-виховної роботи навчальних закладів Харківської області".

Тема самоосвіти соціального педагога: "Роль соціального педагога в організації навчально-виховного процесу у ліцеї та у співпраці родини та школи".

Згідно з методичною темою району та ліцею основною метою діяльності психологічної служби Харківського ліцею № 6 є здійснення психологічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу з метою успішної соціалізації учнів та соціально-психологічне забезпечення діяльності ліцею з обдарованими дітьми з урахуванням гендерних аспектів навчання у ліцеї.

Мета: забезпечення соціально-педагогічного патронажу дітей та молоді в системі освіти, сприяння взаємодії ліцею, сім'ї, служб у справах неповнолітніх.

У системі діяльності соціального педагога виділяються такі напрями роботи:

Діагностичний напрямок

Молодша школа

Мета: виявлення особливостей соціального та особистісного розвитку учнів з урахуванням здоров'язберігаючих технологій.

Задачі:

- визначити рівень соціальної адаптації;

- виявити дітей ”групи ризику”;

- визначити особливості сімейного виховання учнів.

Основна школа

Мета: визначення соціальних перемінних, які впливають на особистісний та соціальний розвиток учнів з урахуванням здоров'язберігаючих технологій.

Задачі:

- аналізувати вподобання учнів з метою профорієнтації.

Старша школа

Мета: індивідуальне та групове діагностування учнів, соціально-педагогічне спостереження умов навчання та виховання, визначення соціальної готовності до життя з урахуванням здоров'язберігаючих технологій.

Задачі:

- виявити професійні нахили учнів.

Робота з батьками

Мета: визначення проблем сім'ї та сімейного виховання.

Задачі:

- вивчити соціально-педагогічну атмосферу в сім'ї;

- аналізувати сімейне виховання;

- визначити соціальний статус сім'ї.

Прогностичний напрямок

Мета: попередження негативних та розвиток позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості чи групи.

Задачі:

- виявити соціальні елементи, які впливають на розвиток особистості чи групи;

- здійснити соціально-педагогічний супровід інклюзивної освіти.

Консультативний напрямок

Мета: надання практичної допомоги всім учасникам педагогічного процесу в галузі соціальної підтримки учнів.

Задачі:

- організувати групові та індивідуальні консультації для дітей, батьків, педагогів, адміністрації.

Захисний напрямок

Мета: захист прав дітей та підлітків

Задачі:

- надавати допомогу та контролювати дотримання норм охорони прав дітей та підлітків;

- надання звітної документації до відповідних державних та громадських організацій;

- здійснювати профілактику ксенофобії, расової нерівності;

- здійснювати профілактику торгівлі людьми.

Профілактичний напрямок

Мета: попередження асоціального розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу.

Задачі:

- виконувати соціально-значимі норми правил поведінки та попередження асоціальності всіх учасників навчально-виховного процесу;

- здійснювати соціально-психологічний супровід дітей трудових мігрантів;

- здійснювати профілактику ВІЛ-СНІДу та табакокуріння.

Соціально-перетворювальний напрямок

Мета: надання соціально-педагогічних послуг для соцільного перетворення всіх учасників навчально-виховного процесу

Задачі:

- допомагати позитивній соціалізації всіх учасників навчально-виховного процесу.

Організаційно-методичний напрямок

Мета: оформлення потрібної документації, професійний та особистісний розвиток

Задачі:

- структурувати діяльність соціального педагога (планування);

- підвищувати професійний рівень;

- розробити методичні рекомендації;

- підготуватися до практичних занять;

- надання звітної документації до відповідних державних та громадських організацій.


Діяльність соціального педагога ліцею

спрямована на реалізацію таких завдань:


• здійснення соціально-педагогічного супроводу дітей – сиріт, дітей під опікою, дітей, які знаходяться в складних умовах проживання, дітей – напівсиріт, дітей з неповних сімей, дітей – інвалідів, дітей, які проживають в сім'ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей, учнів, які стоять на внутрішкільному обліку, дітей, схильних до правопорушень та тих, що перебувають на обліку в ССД і КМСД;
• організація просвітницької роботи для батьків (осіб, що її замінюють) з питань організації виховного процесу;
• організація необхідної консультативної соціально-психологічної допомоги дітям, підліткам, які потребують піклування і підтримки (діти з обмеженими фізичними можливостями, сироти, напівсироти, діти-інваліди);
• організація соціально-психологічного обстеження, надання консультативної допомоги дітям та батькам з багатодітних, неповних, неблагонадійних та інших проблемних сімей;
• організація профілактичної роботи з попередження девіантної поведінки;
• профілактика правопорушень неповнолітніх, дитячого побутового, дорожньо-транспортного травматизму;
• сприяння здійсненню профілактики злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших шкідливих звичок серед підлітків.

Самоосвіта, підвищення кваліфікації

Мета: підвищення фахового рівня соціального педагога.

Завдання:

- брати участь у районних, міських, обласних конференціях, семінарах, тренінгах, спецкурсах.

Соціальний педагог протягом навчального року забезпечує учнів пільговими проїзними квитками в міському наземному електротранспорті.

Пам'ятка щодо отримання та користування електронним квитком E-ticket

Про порядок забезпечення учнів єдиним електронним квитком E-ticket для пільгового проїзду у метро, трамваї та тролейбусі у м. Харкові

Кiлькiсть переглядiв: 1584