Психологічна служба ліцею

Психологічна служба Комунального закладу Харківського ліцею № 6 Харківської міської ради здійснює діяльність на підставі:

- Конституції України;

- Національної доктрини розвитку освіти;

- Закону України «Про освіту»;

- Державної Програми «Обдарована молодь»;

- «Положення про психологічну службу в системі освіти Україні» наказ МОН від 22.05.2018р. №509;

- «Про особливості діяльності практичних психологів ЗНЗ» лист МОНУ № 1-9-272 від 02.08.2001р; листа МОНУ №1-9-488 від 04.07.12 р. "Щодо організації та проведення "години психолога" у ЗНЗ", листа МОНУ №66-1 від 13.07.2012 р. про планування "години психолога", листа МОНУ №1-9-517 від 19.07.2012 р.

- наказу МОНУ від 08.08.2017 р. №1127 "Про затвердження Плану заходів МОНУ щодо розвитку психологічної служби системи освіти";

- Програми розвитку психологічної служби системи освіти Харківської області; наказу № 157 «Про вдосконалення діяльності психологічної служби в системі освіти в Харківський області»; методичних рекомендацій ХЦППіСР щодо діяльності практичних психологів системи освіти;

- методичних рекомендацій Українського центру практичної психології та соціальної роботи;

- Статуту гімназії та власної Концепції розвитку гімназії № 6 "Маріїнська гімназія", а також інших нормативних документів, які охоплюють питання діяльності психологічної служби.

Зміст діяльності психологічної служби

Методична тема психологічної служби району - "Мотивація як визначальний фактор організації навчальної діяльності учнів та вихованців в умовах соціалізації".

Методична тема Харківського ліцею №6 – «Формування компетентної особистості шляхом реалізації діяльнісного підходу та використання інноваційних освітніх технологій»

Педагогічна проблема ХЛ №6 – «Система роботи гімназії з розвитку творчої особистості. Жіноча освіта в гімназії».

Харківський ліцей № 6 задіяний в експериментальній діяльності (регіональний рівень) за напрямком "Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в систему навчально-виховної роботи навчальних закладів Харківської області".

Тема самоосвіти практичного психолога: "Психологічний супровід здобувачів освіти у навчальному закладі як необхідна умова успішної соціалізації школярів».

Згідно з методичною темою району та ліцею основною метою діяльності психологічної служби Харківського ліцею № 6 є здійснення психологічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу з метою успішної соціалізації учнів та соціально-психологічне забезпечення діяльності гімназії з обдарованими дітьми з урахуванням гендерних аспектів навчання у гімназії.

Для досягнення мети психологічна служба ліцею здійснює наступну діяльність:

1. Психологічний супровід процесу адаптації першокласників.

2. Створення системи роботи з обдарованими учнями початкових класів.

3. Психологічна просвіта вчителів щодо роботи з обдарованими учнями.

4. Психологічний супровід адаптації п'ятикласників.

5.Соціально-психологічний патронат учнів, схильних до девіантної поведінки та дітей пільгового контингенту.

6. Психологічне консультування батьків.

7. Психологічний супровід допрофільного та профільного навчання та профорієнтаційна діяльність.

8. Психологічне забезпечення інклюзивної освіти та психологічний супровід дітей з особливими потребами.

9. Психологічна підтримка дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та дітей, які прибули з Донецької та Луганської областей у конфліктний та постконфліктний період.

10. Здійснення профілактики і превенції протиправної, агресивної, жорстокої, насильницької поведінки, проявів ксенофобії, сегрегації та булінгу серед учнів гімназії, психологічної профілактики учинення дітьми самоушкоджень.

11. Здійснення психологічної просвітницької діяльності в учнівському середовищі згідно з районною мережею Шкіл сприяння здоров'ю щодо формування здоров'язберігаючої та соціальної компетентностей, профілактики наркоманії, алкоголізма, куріння, вживання психотропних речовин, комп'ютерної залежності.

12. Формування позитивних міжособистісних відносин, сприятливого психологічного клімату, розвиток позитивного досвіду і здібностей учнів гімназії з метою їхньої успішної соціалізації.


Діяльність соціального педагога ліцею спрямована на реалізацію таких завдань:


• здійснення соціально-педагогічного супроводу дітей – сиріт, дітей під опікою, дітей, які знаходяться в складних умовах проживання, дітей – напівсиріт, дітей з неповних сімей, дітей – інвалідів, дітей, які проживають в сім'ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей, учнів, які стоять на внутрішкільному обліку, дітей, схильних до правопорушень та тих, що перебувають на обліку в ССД і КМСД;
• організація просвітницької роботи для батьків (осіб, що її замінюють) з питань організації виховного процесу;
• організація необхідної консультативної соціально-психологічної допомоги дітям, підліткам, які потребують піклування і підтримки (діти з обмеженими фізичними можливостями, сироти, напівсироти, діти-інваліди);
• організація соціально-психологічного обстеження, надання консультативної допомоги дітям та батькам з багатодітних, неповних, неблагонадійних та інших проблемних сімей;
• організація профілактичної роботи з попередження девіантної поведінки;
• профілактика правопорушень неповнолітніх, дитячого побутового, дорожньо-транспортного травматизму;
• сприяння здійсненню профілактики злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших шкідливих звичок серед підлітків.

Кiлькiсть переглядiв: 2944