НАШІ РОЗРОБКИ

Розробка заходу практичного психолога ліцею

"Психологічні аспекти аналізу уроку"

1. Види та цілі психологічного аналізу уроку

2. Об'єкти психологічного аналізу та схема їх розгляду

3. Типологія відносин між учнем та вчителем

4. Стилі педагогічного спілкування

5. Схеми психологічного аналізу уроку

6. Рекомендації психологів для вчителів

Психологічний аналіз уроку для вчителя - це, по суті , комплексний аналіз усього того, що відбувалося в процесі підготовки та проведення уроку, а не сухий розгляд психічних фактів і явищ, зафіксованих у протоколі спостереження психолога за ходом заняття.

Цінність психологічного аналізу уроку полягає для вчителя в можливості застосування своїх теоретичних знань щодо осмислення способів і прийомів навчальної роботи, які він використовує в навчанні та спілкуванні з класом. Тобто цей аналіз об'єктивно сприяє розвитку педагогічної рефлексії.

Предмет психологічного аналізу уроку багатогранний. Він може включати спостереження щодо психологічних особливостей особистості або діяльності вчителя, закономірностей навчання або педагогічного спілкування; спостереження щодо психологічних особливостей особистості та діяльності учня або ставлення до навчальної групі та та інше.

Багато поколінь вітчизняних вчителів вчилися проводити аналіз уроку по книзі Охітіной Л.Т. (1977). У силу професійних особливостей діяльності практичним психологам необхідний більш диференційований матеріал , оскільки психолог зобов'язаний не тільки констатувати наявність - відсутність того чи іншого знання, сформованість - несформованість того чи іншого навику, а й здійснювати психологічну корекцію виявлених недоліків або орієнтувати вчителів щодо надання адресної допомоги конкретному учневі.

У психологічній літературі, що стосується теорії навчальної діяльності Д.Б. Ельконіна і В.В. Давидова, в структурі уроку виділяють три компоненти: пізнавальний , комунікативний і контрольно - оцінний. Урок можна аналізувати по кожному з цих компонентів окремо або по всіх трьох.

Психологічний аналіз, здійснюваний учителем або шкільним психологом, розуміється нами, перш за все як виявлення психічних станів учня на уроці. У зв'язку з цим, пропонується кілька можливих схем аналізу, доповнених відповідної інтерпретацією. Основним методом є педагогічне спостереження.


...

ПОЗАКЛАСНА РОБОТА

практичного психолога та соціального педагога

Виховна година для учнів 10-11 класів

"Конфлікти. Поняття "конфлікт". Типи конфліктів.

Зародження конфліктів та шляхи їх подолання"

Мета заходу: навчитися критично аналізувати свої можливості і перспективи в різних сферах; усвідомити поняття «конфлікт» та основні типи конфлікту; засвоїти модель конфлікту; навчитися конструктивних способів спілкування;усвідомити значимість такого спілкування, яке дозволяє «погасити» конфлікт;розвивати вміння відстоювати та аргументувати свою позицію, працювати в групах, аналізувати документи, публічно виступати; здобути корисні навички регулювання конфліктів;формувати здатність до толерантної поведінки.

Конфлікти — це норма життя.

Якщо у вашому житті немає конфліктів,

перевірте, чи є у вас пульс

Ч. Ліксон

Хід виховної години

1. Основні типи конфлікту.

2. Причини виникнення конфліктів.

3. Шляхи виходу з конфлікту.

...

ПОЗАКЛАСНА РОБОТА
ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
«ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ:
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»
Розробка
тематичного корекційно-розвиваючого
виховного заходу
Мета заходу : систематизувати уявлення про теоретичні та практичні аспекти гендерного виховання учнівської молоді.
План проведення заходу
1. Інформаційно-теоретичний блок: «Гендер у структурі сучасного світобачення».
1.1. Передумови та витоки становлення гендеру.
1.2. Особливості жіночого руху в Україні.
1.3. Правовий вимір гендерної рівності:
- міжнародні нормативно-правові документи з гендерних проблем;
- національні нормативно-правові документи з гендерних проблем.
1.4. Біологічний детермінізм і гендер.
1.5. Гендерні ролі та стереотипи. Шляхи засвоєння певного типу статеворольової поведінки : спрямування, моделювання, заохочення.
2. Практичний інтерактивний блок «Психологічні основи формування гендерної культури школярів».
Мета: визначення типів гендерної ідентифікації особистості школярів.
2.1. Мозковий штурм «Світ Жінки та світ Чоловіка».
2.2. Психологічні дебати «Гендер і сім'я»
2.3. Вправа в парах "Чим ми схожі, а в чому різні".
2.4. Вправа "Моя найкраща гендерна риса".
2.5. Міні-диспут "Гендерні стереотипи у нашій свідомості".
2.6. Вправа в командах хлопців та дівчат "Що допомагає, а що заважає жити і творити у мінливому світі жінкам й чоловікам?"
3. Підсумки, рефлексія

...ПАЗАКЛАСНА РОБОТА

СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

"Соціальне сирітство в Україні як соціальне явище"


Розділ І. Діти позбавлені батьківського піклування – актуальна

проблема сучасного сучасного суспільства

1.1.Соціальне сирітство в Україні як соціальне явище

1.2.Соціально-психологічні особливості розвитку дітей-сиріт та дітей

позбавлених батьківського піклування

1.3. Діти для яких створюються ДБСТ


Розділ ІІ. Прийомна сім’я, як одна з альтернативних форм виховання

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2.1. Прийомна сім’я, як форма сімейної опіки дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування

2.2. Технології створення прийомних сімей

2.3. Соціальний супровід прийомних сімей та прийомних дітей

2.3.1.Технологія соціального супроводу

2.3.2.Завдання та форми соціального супроводу прийомних дітей

2.3.3. Завдання та форми соціального супроводу прийомних сімей

2.3.4. Методика підготовки прийомних батьків до створення

прийомної сім’ї

2.4. Особливості розвитку і поведінки прийомних дітей залежно від

умов у яких вони перебували раніше

Розділ ІІІ. Дитячий будинок сімейного типу, як сім’я і первинний

колектив

3.1. Дитячий будинок сімейного типу – нова форма державної опіки

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

3.2. Методи виховання у ДБСТ

Кiлькiсть переглядiв: 802