/Files/images/2016_gart/Гиренко.JPG

Президент євроклубу "School. Europe. World", учениця 8-А класу, Вовк Вероніка

/Files/images/2016_gart/ХГ № 6 МГ (євроклуб колаж).jpg

Євроклуб був створений у 2006 році як нова складова молодіжної організації "ГАРТ", і є однією з найбільш перспективних форм реалізації європейської тематики в школі та зацікавленості молоді для спільних рішень проблем у світі.

Девіз Євроклубу:

I know I am

I know I can

I know I will

If it’s to be

It's up to me!

Цілі Євроклубу:

формування європейської свідомості серед молоді, виховання громадян всесвіту.

Положення про Європейські клуби

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це положення регламентує діяльність Європейських клубів (Євроклубів), що організуються в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.
1.2. Євроклуби є формою позашкільної роботи в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, за допомогою якої вирішуються освітньо-виховні завдання та створюються умови для більшої соціалізації та самореалізації учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, поширення їх світогляду та залучення до контексту європейської культури
1.3. Європейські клуби у визначенні змісту роботи керуються Постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 № 594, Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про позашкільну освіту», «Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти», іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України, а також цим Положенням.
1.4. Євроклуби здійснюють свою діяльність відповідно до основних завдань загальної середньої освіти, спрямованих на:
- виховання громадянина України;
- формування особистості учня, його наукового світогляду, розвитку його здібностей та обдарувань;
- підготовку учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;
- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов’язків, прав, свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії;
- реалізацію права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй.
1.5. Євроклуби створюються з наступними цілями:
- поширення серед учнівської молоді відомостей про країни та народи Європейського Союзу та їхню культуру, історію, взаємовідносини;
- роз’яснення важливості європейської інтеграції України для її соціально-економічного та культурного розвитку;
- сприяння створенню в молодіжному середовищі атмосфери поваги до європейських цінностей демократії та толерантності;
- виховання у учнів здібностей до відкритого висловлювання своїх думок та діалогу.
1.6. Діяльність Євроклубів є поза політикою, не може носити політичного характеру та проводити роботу у співробітництві з будь-якими політичними партіями та організаціями.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЄВРОКЛУБІВ
2.1. Євроклуби створюються, як правило, на базі загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів за їхньої ініціативою. В навчальних закладах робота Євроклубів може плануватися за організаційною моделлю предметного гуртка, факультативу або іншої форми, прийнятною для відповідних навчальних закладів.
2.2. Засідання Євроклубів проводяться орієнтовно щотижня або через тиждень.
2.3. Керує роботою Євроклубу куратор, яким може бути учитель (викладач) історії або інших навчальних дисциплін, що має рівень компетентності, яка відповідає цілям створення Євроклубів.
2.4. Куратор Євроклубу призначається наказом директора загальноосвітнього навчального закладу строком на один рік.
3. ПЛАНУВАННЯ ТА ПРАКТИЧНА РОБОТА «ЄВРОКЛУБІВ».
3.1. Практична робота Євроклубу має плануватися та здійснюватися за активної участі Президента клубу та Віце-Президента, які обираються учнями – членами Євроклубу.
3.2 План роботи Євроклубу складається на навчальний рік на основі пропозицій членів клубу.
3.3. Євроклубам у практичній діяльності рекомендується співпрацювати з українськими молодіжними та іншими громадськими організаціями, що поділяють цілі Євроклубів, брати участь у європейських, міжнародних молодіжних проектах (наприклад, у «таборах толерантності», українсько-німецькому таборі «Акція спокути – служба миру», міжнародному молодіжному семінарі «Ковчег» Всеукраїнського Центру «Ткума» та ін.), налагоджувати контакти з неполітичними молодіжними організаціями міст-побратимів, сусідніх з Україною європейських країн.
3.4. Методична допомога в організації роботи Євроклубів здійснюється обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти, міськими та районними методичними центрами відповідних управлінь освіти

Актив євроклубу «School.Europe.World»

Посада

ПІБ

Клас

Президент шкільного євроклубу «School.Europe.World»

Вовк Вероніка

8-А

Заступники президента

Мокрій Анастасія

8-А

Настенко Марія

8-А

Прессекретар

Новакова Рената

8-А

Члени шкільного євроклубу «School.Europe.World»

Нестерова Софія

8-А

Джихадзе Олександра

8-А

Фоміна Валентина

8-А

Козарєва Марія

8-А

Бондаренко Анна

8-А

Бондарєва Єлизавета

8-А

Кулік Алєкса

9-А

Буханцова Дар`я


8-А

Кiлькiсть переглядiв: 571