Нормативні документи

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 №1365"Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах"

Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами; поведінки у надзвичайній ситуації.


Перелік нормативно-правових документів з питань запобігання дитячого травматизму та питань охорони праці і техніки безпеки:

1. Конституція України, 1996 рік

2. Кодекс законів про працю, 1971 рік, із змінами

3. Кодекс цивільного захисту України, 2013 рік

4. Закон України «Про охорону праці», нова редакція від 2002 року

5. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», 1994 рік

6. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», 1993 рік, із змінами

7. Закон України «Про охорону дитинства», 2001 рік, із змінами

8. Закон України «Про питну воду та питне водопостачання», 2002 рік, із змінами

9. Закон України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз», 200 рік, із змінами

10. Закон України «Про освіту», 1991 рік, із змінами

11. Закон України «Про загальну середню освіту», 1999 рік, із змінами

12. Закон України «Про дорожній рух», 1999 рік

13. Закон України «Про фізичну культуру і спорт», 1999 рік

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру»

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 № 1251 «Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення»

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 №1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»

17. Державні санітарні правила та норми «Влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01

18. Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98

19. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.03.2004 № 81 «Про затвердження правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти»

20. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255 «Про затвердження Типового положення про службу охорони праці»

21. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою»

22. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах», із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 20.11.2006 № 782

23. Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах»

24. Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.03.2013 № 378

25. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.03.2006 № 237 «Про внесення змін до Правил проведення туристських подорожей з учнівською молоддю України»

26. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.08.2007 №730 «Про затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти»

27. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 521 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах»

28. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.11.2010 №1085 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах»

29. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 №1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися підчас навчально-виховного процесу в навчальних закладах»

30. Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 №1124 «Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи»

31. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.01.2015 №2 «Щодо заходів безпеки у навчальних закладах»

32. Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 16.07.2012 № 992 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів»

33. Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12.12.2012 № 1398 «Про затвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек»

34. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.1996 № 59 «Про затвердження граничних норм підіймання і
переміщення важких речей неповнолітніми»

35. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Комітету по нагляду за охороною праці від 29.01.1998 № 9 «Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці»

36. Спільний наказ Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства внутрішніх справ України від 25.05.2007 № 450/167 «Про Основні вимоги щодо забезпечення безпеки перевезень при здійсненні нерегулярних пасажирських перевезень та порядок узгодження їх виконання»

37. Спільний наказ Міністерства освіти України, Міністерства внутрішніх справ України, Головне управління державної пожежної охорони від 30.09.1998 № 348/70 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України»

38. Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 22.12.2005, протокол № 13/2-10 «Про стан побутового травматизму серед вихованців, учнів, студентів та заходи щодо його профілактики»

39. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.04.2010 №1/9-286 «Щодо організації екскурсійних поїздок»

40. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.09.2011 №1/9-685 «Про проведення уроку «Безпека на дорозі – безпека життя»

41. Лист Міністерства освіти і науки України від 01.02.2012 №1/9-72 «Про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчених закладів»

42. Лист Міністерства освіти і науки України від 20.05.2013 №1/9-350 «Щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу під час літніх канікул»

43. Лист Міністерства освіти і науки України від 24.05.2013 №1/9-366 «Щодо санітарного та епідемічного забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей і дотримання гігієнічних вимог при перевезенні залізничним транспортом організованих дитячих колективів»

44. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 №1/9-497 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів»

45. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 №1/9-498 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки проведення навчально-виховного процесу в кабінетах природничо-математичного циклу»

46. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.07.2013 №1/9-503 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу»

47. Лист Міністерства освіти і науки України від 02.12.2013 №1/9-853 «Про рекомендації щодо удосконалення організації навчально-тематичних екскурсій»

48. Лист Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014 №1/9-266 «Про використання Методичних матеріалів «Вимоги безпеки для учнів під час канікул»

49. Лист Міністерства освіти і науки України від 16.06.2014 №1/9-319 «Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності»

50. Лист Міністерства освіти і науки України від 30.07.2014 №1/9-385 «Про методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами; поведінки у надзвичайній ситуації»

51. Лист Міністерства освіти і науки України від 24.10.2013 «Про дотримання правил безпеки учасників навчально-виховного процесу»

52. Лист Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 19.01.2007 № 01-10/199 «Про недопущення випадку травматизму на уроках фізичної культури та позакласних спортивно-масових заходах»

53. Видання Міністерства освіти і науки України в редакції від 1981 року «Інструкція про порядок організації туристсько-екскурсійних перевезень учнів автобусами»

54. Лист Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 24.01.2010 № 01-38/6831 «Про організацію туристських подорожей»

55. Лист Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 13.08.2014 № 04-09/3164 «Щодо співпраці з ДАІ»

56. Лист КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 10.09.2014 №1037 «Про методичні рекомендації з питань проведення уроків з предметів «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни» та виховних заходів з протимінної безпеки населення та дітей у навчальних закладах м. Харкова та Харківської області»

57. Лист КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 25.03.2015 №341 «Про проведення уроків з предмета «Основи здоров’я» та бесід (занять) з вивчення правил поведінки на воді, надання першої долікарської допомоги потерпілим у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області»

58. Наказ Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради від 15.05.2008 № 81 «Про загальний порядок профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму та порядок обліку нещасних випадків у навчальних закладах м. Харкова»

59. Наказ адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради від 19.02.2016 №13 «Про посилення заходів безпеки»

60. Інформація Дзержинського районного відділу Харківського міського управління УМВС України в Харківській області від 13.07.2004 № 60/8952

Кiлькiсть переглядiв: 177