Учнівська молодіжна організація «ГАРТ»

/Files/images/tanya/Ємблема ГАРТ+.png

Організація була заснована Дзержинським райвиконкомом
1 вересня 1997 р. під час молодіжного зльоту.
Адреса: вул. Римарська, 11, каб.15.
Контакти: sch6@kharkivosvita.net.ua тел. 706-32-72.

Девіз: "Коли в людини є народ, тоді вона уже людина"

Гімн:

Юносте! Ти вірне коло друзів,

Яким завжди пасує слово «честь».

Ти - перший ступінь всіх серйозних вузів

В тобі знання й духовність разом єсть.

Ти - віра в справедливість і пошану,

Талант, високий розум, впертий труд,

Натхнення самовідданого стану ...

І все, що несемо на божий суд!

Гартуєш нас у справах і навчаєш

Ідеям гуманізму кожну мить.

А більш за все у світі щиро дбаєш,

Щоб змалку Україну міг любить.

Наш «Гарт» слугує честі і здоров`ю

Життя цінує, небо голубе ...

З Надією, і з Вірою, з Любов`ю

"Гарт" поєднає всіх: мене й тебе!

Мета організації:

Об'єднання молоді з метою налагодження гуманних, загальнолюдських стосунків між ровесниками та організація діяльності, спрямованої на служіння інтересам народу, держави; розвиток своїх здібностей, самовизначення, здійснення акцій милосердя, охорони оточуючого середовища, турбота про фізичне та духовне здоров'я. Змінити себе та світ на краще.

Статут молодіжної організації «Гарт»

І. Загальні засади:

Створюємо об'єднання молоді з метою налагодження спілкування між ровесниками на загальнолюдських гуманістичних засадах. Діяльність організації направлена на служіння інтересам свого народу, охорону оточуючого середовища, турботу про фізичне та духовне здоров'я, здійснення акцій милосердя, охорони природи, налагодження зв’язку з представниками українських і зарубіжних організацій учнівського самоврядування.
Організація має на меті також розвиток здібностей молодих людей: змінити себе та світ на краще.
«Гарт» є незалежним від будь-якої політичної орієнтації або партії, захищає права молоді.
Організація має свою назву, емблему та Статут.

ІІ. Організаційні принципи:

Членом організації можуть бути юнаки та дівчата з 6 років, які підтримують її статут і беруть участь у діяльності певного підрозділу при «Гарті». Членство в організації передбачає вільний вступ і вихід із неї.
Вищим органом організації учнівського самоврядування є Учнівська рада, в обов’язки якої входить проведення засідань (один раз на місяць), у яких беруть участь представники кожного класу.
Рада має характер круглого столу, де розглядаються питання, вирішуються проблеми, а також розробляються плани організації. За бажанням кожен із підрозділів «Гарту» може збиратися окремо.
У кожному підрозділі є свій керівник, який відповідає за роботу членів підрозділу.

Права членів організації

Кожен член організації має право обиратися на будь-яку посаду в цій організації, захищати свої права самостійно та за допомогою інших членів організації, має право на свободу слова та думки, має право погодитися (не погодитись) з тим чи іншим рішенням, а також брати участь у роботі будь-яких підрозділів організації.

Обов`язки членів організації:

Кожен із членів «Гарту» повинен:
1. Бути чесним, справедливим, доброзичливим.
2. Всіляко сприяти розвитку організації та брати активну участь у всіх заходах, які в ній проводяться.
3. Поважати честь і гідність інших.
4. Захищати права членів організації.
5. Підвищувати свій загальний культурний рівень.
6. Брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені законодавством України.

Фінансове забезпечення

Фінансування діяльності організації здійснюється на громадських засадах (завдяки спонсорській підтримці та благодійним внескам).

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ:

ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Учнівська організація займається просвітницькою діяльністю молоді, допомагає їй в усіх ініціативах та проблемах. Нас багато, і ми маємо такі ж самі права, як і дорослі. Кожен має право на свободу думки і слова. Ніхто не має права ображати почуття та гідність інших людей, наносити їм моральні чи матеріальні збитки. Підрозділ "ГАРТу" "Просвіта" популяризує цей напрямок.

ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Головними засадами діяльності волонтерського об'єднання «ЩИТ» (структурний підрозділ «ГАРТу») є добровільність, добровільний вибір як відображення особистої позиції. Адже відмінною рисою волонтера є те, що, виконуючи ту чи іншу роботу, він усвідомлено йде на повну відсутність грошової винагороди, маючи при цьому реальну можливість за свої послуги одержати більш високу подяку – вдячність людей.
Волонтерське об'єднання «ЩИТ» займається благодійною діяльністю, проведенням акцій «Милосердя», «Допоможи ближньому», «Ветерани поруч з нами», «Пам’ять» тощо, тісно співпрацює з організацією «Червоний хрест».

НАЛАГОДЖЕННЯ ІНОЗЕМНИХ КОНТАКТІВ

За кордоном існує безліч молодіжних організацій, і наша мета не тільки обмежитись діяльністю у Шевченківському районі, Харкові та Україні, але й спілкуватися з друзями в інших країнах. Це можливо за допомогою туристичних подорожей або обміну учнями для майбутніх відносин. Цим напрямком діяльності займається окремий підрозділ "ГАРТу" - євроклуб.

ДОЗВІЛЛЯ

Організація сприяє розвитку творчих здібностей молоді, формуванню в учнів різнобічних потреб самореалізації творчого потенціалу у різних сферах діяльності й спілкуванні, розвиває дитячі обдарування за допомогою проведення конкурсів, святкових заходів, тощо.

ЛЮДИНА І СВІТ

Підрозділ "ГАРТу" "Людина і світ" пропагує дбайливе ставлення до природи та до праці як до вищої цінності людини і суспільства. Вагоме місце у роботі підрозділу посідає організація спортивної та оздоровчої діяльності. Молодь повинна займатися спортом, вести здоровий спосіб життя.

СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ "ГАРТ"

/Files/images/2016_gart/гарт.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 2758