Повернутися до звичайного режиму

Нормативно-правова база з охорони праці

Витяги з законодавства з питання ОП та ППБ

Кодекс законів про працю. Глава VII. Оплата праці

Кодекс цивільного захисту України

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про охорону праці"

Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"

Закон України "Про колективні договори і угоди"

Закон України "Про оплату праці"

Постанова КМУ від 17.04.2019 № 337 "Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві"

Постанова КМУ від 27.06.2003 № 994 "Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат"

Постанова КМУ від 23.05.2001 №559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок"

Постанова КМУ від 22.03.2001 №270 "Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру"

Постанова КМУ від 21.02.2001 №163 "Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня"

Постанова КМУ від 17.11.1997 №1290 "Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці"

Постанова КМУ від 01.08.1992 № 442 "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці"

Наказ МОН від 16.05.2019 № 659 "Про затвердження Положення про розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу"

Наказ МОН від 26.12.2017 № 1669 "Про завтердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти"

Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.03.2017 № 526 "Про внесення змін до Положення про розробку інструкцій з охорони праці"

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285 "Про завтердження Правил безпеки систем газопостачання"

Наказ МНС України від 12.12.2012 № 1398 "Про затвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек"

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничного нагялду від 27.03.2007 № 62 " Про затведження Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті"

Наказ МОН від 18.04.2006 № 304 "Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих МІістерству освіти і науки України"

Наказ Державного комітету з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 "Про затвердження Типового положення по порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою"

Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255 "Про затвердження Типового положення пол службу охорони праці"

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 № 9 "Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці"

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 "Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів"

Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Правила охорони праці під час експлуатації електроннно-обчислювальних машин

Щодо праці жінок

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Нормативно-правова база з питань пожежної безпеки

Наказ МОН та МВС України від 15.08.2016 №972/799 "Про втрату чинності наказу Міністерства освіти України та Головного управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України від 30 вересня 1998 року № 348/70 “Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України”"

Наказ МОНУ від 15.08.2016 №974 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для
навчальних закладів та установ системи освіти України"

Наказ МНС України від 19.10.2004 №126 "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні"

Наказ МНС України від 24.02.2012 №537 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для об’єктів площею до 300 м2"

Норми первинних засобів пожежогасіння

Наказ МНС України від 02.04.2004 №151 "Про затвердження Типових норм належності вогнегасників"

Наказ МНС України від 02.04.2004 №152 "Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників"

Наказ МНС України від 16.07.2012 №992 "Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів"

Кодекс цивільного захисту України

Стенди з охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки

/Files/images/2013-2014_nr/stendi/P5270260.JPG /Files/images/2013-2014_nr/stendi/P5270261.JPG
/Files/images/2013-2014_nr/stendi/P5270262.JPG /Files/images/2013-2014_nr/stendi/P5270263.JPG
/Files/images/2013-2014_nr/stendi/P5270264.JPG /Files/images/2013-2014_nr/stendi/P5270265.JPG
/Files/images/2013-2014_nr/stendi/P5270266.JPG /Files/images/2013-2014_nr/stendi/P5270267.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 1543