Харківська гімназія №6 «Маріїнська гімназія» заснована у 1869 році. Будівля повністю відповідає технічній документації. Приміщення гімназії складається з 2-х будівель, загальною площею 3973, 7 м. кв., з них площа початкової школи складає 1248 м.кв, площа основної школи – 2725, 7 м.кв. Стан приміщення, системи опалення, енергозбереження, водопостачання, водовідведення задовільний. Будівля початкової школи має 3 поверхи, основної школи – 2 поверхи, 1 спортивний зал, 1 актову залу, їдальню, бібліотеку, майстерню (кабінет художньої праці), 2 комп’ютерних класи, 34 кабінети, 3 лаборантських, 2 службових приміщення, 1 медичний кабінет, тир, кабінет художньої праці. Площа шкільного подвір’я 2800 м.кв., на якому розташований спортивний майданчик, футбольне поле. Наказом по навчальному закладу призначено відповідального за збереження будівель, споруд та інженерних мереж. Стан електрообладнання, яке розташоване як у середині, так і зовні приміщень, задовільний. Призначений відповідальний за безпечне використання електрообладнання, який має посвідчення про групу допуску. Загальний стан засобів пожежогасіння задовільний. У кабінетах комп’ютерних й інформаційних технологій встановлена автоматична система пожежогасіння. Санітарно – гігієнічний стан приміщень закладу і пришкільної території задовільний.

Споруда ХГ № 6 «МГ» - це пам’ятка архітектури ХІХ ст. 145-річна будівля зберігається в належному стані. Постійно ведеться робота з озеленення та підтримання в належному санітарному стані подвір’я, прилегла до гімназії територія має доглянутий вигляд, огороджена.

Кабінети оформлені з урахуванням вікових особливостей дітей та специфіки предметів.

У ХГ № 6 «МГ» в наявності необхідна законодавча та нормативна документація щодо охорони праці та техніки безпеки, наочна агітація та плакати з безпеки життєдіяльності. Гімназія укомплектована протипожежним інвентарем, є плани евакуації на випадок пожежі на кожному поверсі. У наявності 27 вогнегасників. Відповідно до норм, щорічно здійснюється їх перезарядка, технічний огляд. Щорічно в червні проводяться заміри опору та ізоляції. Випадки, пов’язані з порушенням норм техніки безпеки, охорони праці в закладі, відсутні. У кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, обслуговуючої праці, спортзалі розміщені куточки з охорони праці та техніки безпеки. В усіх кабінетах створені безпечні умови праці та навчання. Робота з охорони праці учасників навчально-виховного процесу відображена у відповідних розділах річного плану роботи. У колективному договорі є розділ «Охорона праці» (Розділ V), де затверджені обов’язки всіх учасників договору. Наявна угода з охорони праці, стан її виконання заслуховується на загальних зборах трудового колективу двічі на рік. Наказом по ХГ № 6 «МГ» призначено відповідальних за стан роботи з охорони праці. Директор має посвідчення про проходження навчання з охорони праці. Розроблені та затверджені інструкції з охорони праці. У кожному кабінеті є таблички з прізвищами відповідальних за безпеку життєдіяльності.

Для навчального процесу використовуються 2 комп’ютерні класи на 10+6 робочих місць. Можливості комп’ютерних кабінетів використовуються для вивчення інших навчальних предметів робочого навчального плану. У навчальних кабінетах встановлено та використовується в роботі 34 ПК, що дає можливість застосувати сучасні інформаційні технології в навчальному процесі при викладанні німецької мови (1), фізики (1), художньої культури та образотворчого мистецтва (1), початкової школи (1), математики (1), англійської мови (4), географії (1), хімії (1), світової літератури (1). Обладнано й використовуються в навчально – виховному процесі ПК в бібліотеці – 1, у кабінеті заступника директора з НВР – 3, директора - 1, секретаря – 1, соціального педагога – 1, практичного психолога – 1, методичному кабінеті - 1. У двох кабінетах гімназії встановлені інтерактивні дошки (методичний кабінет і кабінет математики), наявні 6 проекторів. Учителі гімназії на уроках використовують електронні засоби навчання, які мають гриф МОН України. Школа має доступ до мережі Інтернет. До Інтернету підключені 33 ПК навчального закладу.

Зокрема в адміністративно-управлінській, методичній діяльності

застосовуються : 4 ПК, 4 ноутбуки, 7 принтерів, 3 проектори.

Шкільна бібліотека здійснює свою роботу відповідно до «Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу» та вимог навчально-виховного процесу школи.

Бібліотека має комп’ютер, підключений до всесвітньої мережі Інтернет та Wi-Fi, принтер, сканер, ксерокс, телевізор, DVD-програвач.

На достатньому рівні ведеться бібліотечна документація, книга сумарного обліку основного бібліотечного фонду (1), книга сумарного обліку підручників (1), книга інвентарного обліку основного бібліотечного фонду (20), щоденник роботи бібліотеки (1), книга видачі підручників по класах (1), книга копій рахунків і накладних; реєстраційна картотека руху підручників (1); реєстраційна картотека періодичних видань (1); формуляри читачів (1).

До послуг читачів тематичні картотеки: «Довідкова література», «Методична література», «Медіа-освіта в школі» «Бібліографічно-інформаційне забезпечення роботи бібліотеки», «Рідне місто моє», «Від першого дня до останнього» (література про Велику Вітчизняну війну), картотека нетрадиційних джерел інформації.

Кiлькiсть переглядiв: 265