• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Початкова школа

Глибинний смисл самої назви “початкова школа”, “школа першого ступеня” зумовлює особливу роль цієї ланки і особливу відповідальність педагогів за якість її результатів.

З 2000 року при українській гімназії № 6 почали функціонувати жіночі класи. Спочатку це був тільки один клас в якому навчались 35 дівчат.

Сьогодні у початковій школі 8 класів. Упочатковійй школі працюють досвідчені вчителі, майстри своєї справи: 2 вчителя-методиста, 1 старший вчитель, 3 вчителя вищої категорії та 4 вчителя першої категорії. Учні початкової школи гімназії – постійні переможці районних олімпіад, інтелектуальних конкурсів, Всеукраїнського природничого інтерактивного конкурсу «Колосок», Міжнародній грі-конкурсі «Ведмедик», Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», олімпіаді «Путівка в науку», Міжнародному конкурсі з української мови ім.. П. Яцика. Створено і впроваджується інноваційний проект «Система робіт з обдарованими учнями у початкових класах». Мета проекту: створення умов для виявлення, творчого розвитку та саморозвитку кожного учня. Формування культури їх життєвого само визнання, відчуття свого успіху, впевненості у власних творчих силах.

Повернення до колишнього статусу, як визнають педагоги гімназії, було пов`язане не тільки з багатими традиціями закладу, що з 1860 по 1954 рік розвивався, як жіноча школа, а й стало практичним втіленням соціального замовлення на жіночу освіту з боку суспільства. Багато хто з батьків висловив думку, що роздільне навчання надає спокійні та комфортні умови, за яких їхні доньки отримають особливе жіноче виховання й глибокі гуманітарні знання.

/Files/images/Кафедра початкових класів1.JPGКафедра початкових класів

Педагогічний колектив Харківської гімназії №6 «Маріїнська гімназія» працював над методичною темою: «Модернізація навчально-виховного процесу шляхом впровадження ІКТ як засобу оптимізації стратегії навчання». Педагогічна проблема гімназії: «Система роботи гімназії з розвитку творчої особистості. Жіноча освіта в гімназії». Тема гімназії неодноразово опрацьовувалась на тематичних педагогічних радах, засіданнях методичних об’єднань гімназії.

Проблема, над якою працювало методичне об’єднання вчителів початкових класів у 2018/2019н.р.: «Впровадження системи розвиваючого навчання та виховання учениць початкової школи, формування освіченої, творчої, розвиненої особистості в умовах жіночих класів. Впровадження сучасних методик і технологій».

За змістом методична робота методичного об’єднання вчителів початкової школи була спрямована на розширення та поглиблення знань учителів з питань методики та психології роботи в жіночих класах, розвитку творчої особистості. Протягом навчального року проводилась різнорівнева методична робота, яка поєднувала в собі колективні, групові та індивідуальні форми, а також обмін досвідом між колективами вчителів шкіл району, міста та інших регіонів України.

Постійно поповнюється банк інноваційних технологій методичного об’єднання. Вчителі початкових класів впроваджують інноваційні технології та активні методи навчання у роботі з учнями, зокрема з обдарованими учнями. З 2002 року на уроках математики використовується розвивальна програма «Росток».

Програма дозволяє розвивати у дітей комунікативні здібності, формувати вміння діяльного підходу до вивчення предмету математики, глибоко і міцно засвоювати матеріал, розвиває самостійність учнів та логічне мислення. Вчителі початкових класів постійно підвищують рівень самоосвіти за цією програмою, навчаючись на курсах підвищення кваліфікації.

У гімназії впроваджується розвивальна програма Ельконіна Д.Б. – ДавидоваВ.В., яка спрямована на розвиток особистості, забезпечення дитини механізмами творчої самореалізації. Програму впроваджують вчитель початкових класів Пересадько Г.С. з 2009 навчального року, з 2012 року за цією програмою працює учитель початкових класів Вакуленко О. Д.

Методичне об’єднання вчителів початкових класів об’єднує 8 вчителів та 2 вихователя групи продовженого дня. З них вчителів, які мають вищу категорію та педагогічне звання «Вчитель - методист» – 2, «Старший вчитель» – 1, вчителів вищої категорії – 3, вчителів І категорії – 1, молодих спеціалістів – 1, вихователь першої категорії – 2.

Аналіз складу методичного об’єднання вчителів початкових класів дозволяє зробити висновок, що на кафедрі в цілому працюють вчителі з високим педагогічним досвідом та творчим потенціалом. Багато уваги приділяється підвищенню професійного рівня вчителів та розвитку їх компетентності.

Інформація про участь вчителів початкових класів в заходах за межами району, області та інші в 2017/2018н.р.

№ з/п Форма проведення Назва заходу Особа, що відвідала захід
1. ТренінгМетодика розвитку критичного мислення учнів увикладанні різних предметівЄфімова В. Г.
2. Фестиваль"Добрі практики" Лісовенко Г. В.,
Новожилова М. О.,
Астаніна І. А.,
Овчар Н. В.
3. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика Лісовенко Г. В.
4. Виставка-ярмарок «Освіта ХХ І століття»Реалізація ключових принципів сучасної українськоїшколи на засадах педагогіки партнерства в НВП початкової школиТворча група вчителів початкових класів

Учителями початкових класів у 2017/2018 н.р. були проведені відкриті уроки

№ з/п Форма колективної роботи ПІБ вчителя Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання
1 Панорама творчих уроків «Нестандартні види робіт на уроках української мови і літературного читання» Астаніна І.А. Вища, старший вчитель
Вакуленко О.Д. Вища
Новожилова М.О. Вища, вчитель-методист
Пересадько Г.С. Вища

У 2018/2019 н.р. методичним об’єднанням вчителів початкових класів заплановано проведення колективних форм роботи

№ з/п Форма колективної роботи ПІБ вчителя Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання
1 Семінар: «Використання мультимедійних засобів у навчальному процесі початкової школи» Вакуленко О.Д. Овчар Н.В. Вища Спеціаліст
2 Консультація : «Використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи» Консультація : «Розвиток мовленнєвих здібностей учнів засобами медіаосвіти» Новожилова М.О. Вища, вчитель-методист
3 Педмайстерня: «Ранкові зустрічі в 1-х класах як засіб непрямого навчання в адаптаційно - ігровий період» Педмайстерня: «Компетентнісно - орієнтовані завдання на уроках навчання грамоти» Астаніна І. А. Вища, старший вчитель
4 Відкритий урок з літературного читання; «Вчимося працювати з підручником. Українські народні пісні». Лісовенко Г.В. Вища, вчитель-методист
5 Відкритий урок з української мови: «Виділення орфограм слабкої позиції звуків у процесі письма» Пересадько Г.С. Вища
6 Консультація: «Інтерактивні форми проведення батьківських зборів» Лісовенко Г.В. Вища, вчитель-методист

Вчителі методичного об’єднання початкових класів протягом 2017/2018 навчального року були учасниками конкурсі та науково-практичних конференцій.

№ з/п Назва заходу ПІБ учасника Тема заходу Результат
1 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція«Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучаснихвикликів: теорія і практика» Лісовенко Г.В. Напрям: «Розвиток обдарованої особистості всучасному освітньому середовищі»Наукова стаття «Методичні аспекти впровадженняінноваційного проекту «Система роботи з обдарованими учнями у початковихкласах», сертифікат

Учасниками обласного фестивалю «добрих практик» стали вчителі початкових класів Новожилова М.О. (вчитель вищої категорії, вчитель-методист), Астаніна І.А. (вчитель вищої категорії, старший вчитель), Вакуленко О.Д. (вчитель вищої категорії), Пересадько Г.С. (вчитель вищої категорії), вихователі груп продовженого дня Тарасенко Т.А., Фунг С.В. – робота отримала диплом ІІ ступеня.

На базі початкової школи гімназії у 2017/2018 навчальному році систематично проводилися Всеукраїнські інтерактивні конкурси, інтелектуальні ігри. Кількість учасників та переможців цих заходів

№ з/п Назва конкурсу Кількість учасників Кількість переможців
1 Всеукраїнський природознавчий інтерактивний конкурс «КОЛОСОК» 173159
2 Всеукраїнський природознавчий інтерактивний конкурс «КОЛОСОК ВЕСНЯНИЙ» 208105
3 Всеукраїнський інтерактивний конкурс юних суспільствознавців «КРИШТАЛЕВА СОВА» 187151
4 Всеукраїнська українознавча гра «СОНЯШНИК» 16664
5 Всеукраїнський конкурс з англійської мови «ГРИНВІЧ» 11653
6 Математичний конкурс «КЕНГУРУ» 214106

Результати участі учнів початкових класів Харківської гімназії № 6 «Маріїнська гімназія» у конкурсах знавців української мови ім. П. Яцика та у предметній олімпіаді «Путівка в науку» у 2017/2018 н.р.

№ з/п П.І. учня Клас Назва конкурсу Місце /номінація Вчитель
1. Страфун Софія 3 ім. П.Яцика І (районний) І (обласний) Новожилова М.О.
2. Сироїд Єва 3 ім. П.Яцика ІІ (районний) Свинаренко О.М.
3. Крук Стефанія 4 ім. П.Яцика І (районний) Астаніна І.А.
4. Шейко Марія 4 ім. П.Яцика ІІ (районний) Єфімова В.Г.
5. Крук Стефанія 4 Путівка в науку ІІІ (районний) українська мова Астаніна І.А.
6. Шейко Марія 4 Путівка в науку ІІ (районний) українська мова Єфімова В.Г.Завдання методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2018/2019 навчальний рік:

За результатами аналізу роботи методичного об’єднання визначені наступні завдання методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2018/2019 навчальний рік:

1. Спрямувати роботу методичного об’єднаннявчителів початкових класів на системну роботу з опрацювання, вивчення та застосування на практиці нормативних документів у галузі освіти:

• Державних навчальних стандартів освіти;

• критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти;

• методичних рекомендацій щодо усного, писемного мовлення молодших школярів;

• методичних рекомендацій щодо проведення ДПА учнів 4-х класів гімназії з предметів: українська мова, математика.

2. З психологом школи розробити план роботи з вчителями по вивченню психологічних особливостей учнів шести- та семирічного віку.

3. Вивчати методичну літературу на засіданнях методичного об’єднання та систематизувати її. Впроваджувати сучасні методики та інформаційні технології, застосовувати медіаосвіту та інформаційно – комунікативні технології з метою підвищення ефективності навчання.

4. На базі початкової школи систематично проводити предметні олімпіади, забезпечити участь учнів школи І ступеня у районних та міських конкурсах, олімпіадах, інтелектуальних іграх.

5. Впродовж навчального року організувати коригуючу роботу з учнями, які потребують індивідуальної допомоги; працювати над удосконаленням структури та методики проведення уроків з метою забезпечення оптимальних умов для засвоєння матеріалу.

6. Посилити роботу з обдарованими учнями з метою підготовки їх до участі у та міських конкурсах, олімпіадах, інтелектуальних іграх.

7. Спланувати і провести для учителів початкових класів району колективні заходи щодо розповсюдження практичного досвіду вчителів гімназії.

8. Спланувати виховну роботу, яка сприяє формуванню освіченої творчої особистості, впроваджувати особистісно-зорієнтовану систему виховання, як важливий засіб формування класу-родини.

Кiлькiсть переглядiв: 2633