ГЛИБИННИЙ ЗМІСТ САМОЇ НАЗВИ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА", "ШКОЛА І СТУПЕНЯ" ЗУМОВЛЮЄ ОСОБЛИВУ РОЛЬ ЦІЄЇ ЛАНКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІВ ЗА ЯКІСТЬ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ.

Робота методичного об’єднання вчителів початкових класів у 2022/2023 навчальному році була направлена на виконання Закону “Про освіту”, постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» та «Про Концепцію Нової української школи».

Педагогічний колектив ліцею працював над методичною темою: «Формування компетентної особистості шляхом реалізації діяльнісного підходу та використання інноваційних освітніх технологій».

Педагогічна проблема: «Система роботи ліцею з розвитку творчої особистості».

Виховна проблема: «Забезпечення особистісного розвитку кожного вихованця, формування ціннісних орієнтацій учнів як підґрунтя їхньої позитивної соціалізації».

Тема ліцею неодноразово опрацьовувалась на тематичних педагогічних радах, засіданнях методичних об’єднань закладу.

Проблема, над якою працювали вчителі школи І ступеня у 2022/2023 н.р.: «Впровадження сучасних методик і технологій розвиваючого навчання та виховання учнів початкової школи, формування освіченої, творчої, розвиненої особистості в умовах Нової української школи».

За змістом методична робота методичного об’єднання вчителів початкової школи була спрямована на розширення та поглиблення знань учителів з питань методики та психології роботи в умовах Нової української школи, успішної соціалізації здобувачів освіти, розвитку творчої особистості. Протягом навчального року проводилась різнорівнева методична робота, яка поєднувала в собі колективні, групові та індивідуальні форми, а також обмін досвідом між колективами вчителів шкіл району, міста та інших регіонів України, забезпечувалася педагогічна практика студентів Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

Основне призначення методичної роботи об’єднання вчителів початкових класів полягає у створенні злагодженої системи роботи над єдиною методичною темою (проблемою) ліцею із врахуванням особливостей кожного вчителя, загальних тенденцій розвитку суспільства, інновацій в освіті та нормативних документів, в навчанні вчителів нового змісту, сучасних технологій і сприяння їх упровадженню в педагогічну практику. Концептуальною основою методичного супроводу педагогічного працівника є інтерес кожного вчителя, який виявляється на основі особистого професійного запиту.

Методична робота у початковій школі ліцею базується на впровадженні інноваційної діяльності в освітній процес.

Постійно поповнюється банк інноваційних технологій методичного об’єднання вчителів школи І ступеня. Учителі початкових класів упроваджують інноваційні технології та активні методи навчання в роботі, зокрема з обдарованими учнями.

З 2002 року на уроках математики використовується розвивальна програма «Росток». Програма дозволяє розвивати у дітей комунікативні здібності, формувати вміння діяльного підходу до вивчення предмету математики, глибоко і міцно засвоювати матеріал, розвиває самостійність учнів та логічне мислення. Учителі початкових класів постійно підвищують рівень самоосвіти за цією програмою, навчаючись на курсах підвищення кваліфікації.

У ліцеї впроваджується розвивальна програма Ельконіна Д.Б. – Давидова В.В., яка створює умови для реального досягнення всебічного розвитку та формування особистості дитини. Програма побудована так, що природна дитяча допитливість перетворилася на сталу пізнавальну цікавість, потребу вчитися.

Із 2012 року за цією програмою працює учитель початкових класів Вакуленко О.Д.

Із 2018 року в ліцеї впроваджується Концепція Нової української школи, яка має на меті створити освітній заклад, у якому «буде приємно навчатись», який «виховає інноватора та громадянина, що вміє ухвалювати відповідальні рішення»

Педагогічний колектив працює в напрямку здобуття учнями ключових компетентностей, передбачених Концепцією:

· Спілкування державною мовою

· Спілкування іноземними мовами

· Математична компетентність

· Основні компетентності у природничих науках і технологіях

· Інформаційно-цифрова компетентність

· Уміння вчитися впродовж життя

· Ініціативність і підприємливість

· Соціальна та громадянська компетентності, пов'язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей

· Обізнаність та самовираження у сфері культури

· Екологічна грамотність

Для реалізації Концепції педагогічний колектив ліцею працював над створенням відповідного освітнього простору з осередками для освітньо-пізнавальної діяльності, для гри, художньо-творчої діяльності, для відпочинку тощо.

Методичне об’єднання вчителів початкових класів об’єднує 8 учителів і 1 вихователя групи продовженого дня.

Із них учителів, які мають вищу категорію та педагогічне звання «Вчитель - методист» – 1, «Старший вчитель» – 1, учителів вищої категорії – 3, учителів ІІ категорії – 1, молодих спеціалістів – 2, вихователь першої категорії – 1. Усі вчителі мають вищу фахову освіту.

Аналіз складу методичного об’єднання вчителів початкових класів дозволяє зробити висновок, що на кафедрі вцілому працюють учителі з високим педагогічним досвідом та творчим потенціалом.

Багато уваги приділяється підвищенню професійного рівня вчителів та розвитку їх компетентності. Інформація про участь учителів початкових класів в заходах за межами району, області тощо наведена у таблиці 1.

Таблиця 1

МЕТОДИЧНА РОБОТА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У 2022-2023 н.р.

Захід ПІБ учасника Результат
Міжнародний рівень
1. ІІ Міжнародний конкурс для вчителів закладів загальної середньої освіти України та освітніх установ української діаспори "Українознавчі пріоритети освітнього процесу" Кривенко Ю.О., Вакуленко О.Д. 1 місце (диплом) 3 місце (диплом)
2. ІІІ Міжнародна науково-практична онлайн конференція “Педагогічний супровід формальних та неформальних лідерів серед учнів початкової школи в умовах НУШ” Кривенко Ю.О. Сертифікат, публікація
3. Міжнародна онлайн-конференція «Навчання під час війни. Як не допустити освітньої катастрофи» Астаніна І.А., Кривенко Ю.О. Сертифікати
4. III Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Обдаровані діти – скарб нації» (Інститут обдарованої дитини НАПН України, м. Київ) Кривенко Ю.О. Сертифікат
5. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Соціокультурні та психолого-педагогічні аспекти організації освітньо-розвиткового простору в сучасному закладі освіти» (м. Харків) Кривенко Ю.О. Сертифікат
6. Міжнародна педагогічна онлайн-конференція “Навчання під час війни. Як не допустити освітньої катастрофи”, секція початкової школи Вакуленко О.Д., Свинаренко О.М. Сертифікати
7. Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Осінній «Колосок» для ЗСУ - 2022 Білоус Єва, 3Б (учитель Вакуленко О.Д.) Золотий сертифікат
8. Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» Альохін Руслан, 4А Біланчук Єсенія, 4А Білоус Єва, 3Б Мачіхін Валентин, 3Б Шуть Дмитро 3Б Відмінний результат Сертифікати учасників
Всеукраїнський рівень
9. Науково-практичні конференції: - «Підвищення якості національної освіти у контексті викликів сьогодення»; - «Гумор як основа формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі учнів початкової школи»; - «Запровадження інноваційних освітніх практик як засіб підвищення якості національної освіти» (м. Харків); - «Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи»; - «Створення безпечного, відкритого та інклюзивного середовища в закладах освіти»; - «Визначення різнорівневої підтримки дітей з труднощами опанування навичок читання та письма»; - «Рівні серед рівних: інноваційні підходи до навчання дітей з особливими освітніми потребами» Кривенко Ю.О. Свинаренко О.М. Астаніна І.А., Шилова А.Г. Сертифікат, публікація Сертифікат
10. Вебінари: - «Навчання без меж у 1 класі оновленої НУШ: нові формати освіти»; - «Вивчаємо українську разом: навчально-методичний комплект для 1 класу»; - «Корисні канікули 2023: ефективні методики та інструменти на допомогу вчителю під час літніх канікул», «Інтелектуальні труднощі у осіб з ООП: критерії визначення та рівні підтримки», «Як повинні діяти інклюзивно-ресурсні центри?», «Труднощі раннього віку дітей», «Труднощі дошкільного віку дітей (6-7 років)»; - «Пленарне засідання та серія науково-практичних семінарів «Завтра в школу: навігатор для дорослих»; - «Основні принципи та техніки ненасильницького спілкування учасників освітнього процесу» Усі вчителі початкової школи Астаніна І.А. Шилова А.Г., Астаніна І.А. Вакуленко О.Д. Лісовенко Г.В. Сертифікати
11. Онлайн-курси підвищення кваліфікації: - «Побудова кращого мозку: ефективні методи покращення запам’ятовування. Початкова школа»; - «Практичні поради та дієві інструменти для роботи вчителя початкової школи. НУШ»; - «Інтелектуальний й особистісний розвиток учнів початкової школи через медіаігри. Розвиток комунікативних та творчих здібностей дітей»; - «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості»; - «Жінки та чоловіки: гендер для всіх»; - «Я знаю гендер», «Менеджмент» (на платформі Prometheus); - «Опануємо змішане навчання» (онлайн-освіта EdEra); - «Школа для всіх» (онлайн-освіта EdEra); - «Сміливі навчати», «Про дистанційний та змішаний формати навчання», «Школа-стійкості» з психосоціальної підтримки педагогів та дітей (онлайн-освіта EdEra) Кривенко Ю.О. Свинаренко О.М. Масленко О.В. Болдовська Ю.Р. Лісовенко Г.В. Астаніна І.А., Шилова А.Г. Сертифікати
12. Всеукраїнський науково-практичний онлайн-семінар «Діагностика та моніторинг розвитку обдарованості особистості» Лісовенко Г.В., Кашкіна Т.П. Сертифікати
13. XIV Всеукраїнська студентсько-викладацька науково-практична конференція «Мова й література у проєкції різних наукових парадигм» (м. Полтава) Кривенко Ю.О. Сертифікат
14. Участь у KPMG Global Cyber Day 2022 (заходи з кібербезпеки) Вакуленко О.Д., учні 3Б Сертифікат
15. Всеукраїнський радіодиктант (для дітей) з псом Патроном Учні початкової школи Запис диктанту
16. Навчання з мінно-вибухової безпеки, в межах проєкту «Спільно. Точки зустрічі», який реалізувався ГО «Фонд «Професійний розвиток Харкова» за підтримки ЮНІСЕФ Україна в партнерстві з Міністерством молоді та спорту України Вакуленко О.Д.
Міський рівень
17. Конкурс “Молода людина року”, номінація “Діяльність у невиробничій сфері” Кривенко Ю.О. Подяка, лауреат
18. Конкурс малюнків до Дня матері Білоус Єва, 3Б (учитель Вакуленко О.Д.) Диплом, 3 місце
Районний рівень
19. Міжнароднийконкурсз української мови іменіПетра Яцика (ІІ етап) 3 учасника: Докучаєв Нікіта, 4А Черняєва Поліна, 4Б Коновалов Остап, 3Б Участь 1 місце 3 місце
20. Члени журі ІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика Вакуленко О.Д., Свинаренко О.М. Наказ по району
№ з/п Форма проведення Назва заходу Особа, що відвідала захід
1. Обласний фестиваль «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують» за темою: «Технології змін і трансформації у сучасному закладі освіти: змішане та дистанційне навчання у 2022 році»; Номінація ”Початкова школа”. «Майстри педагогічної справи презентують» за темою: «Технології змін і трансформації у сучасному закладі освіти: змішане та дистанційне навчання у 2021 році»; Номінація ”Управління освітою”. Тема роботи «Он-лайн тренінг з тімбілдінгу як спосіб реалізації засад педагогіки співпраці в освітньому менеджменті НУШ» Шилова А.Г. Астаніна І.А. Кривенко Ю.О.
2. Друковані роботи Стаття «Особливості управління системою роботи з обдарованими здобувачами початкової середньої освіти у закладі загальної середньої освіти», збірник робіт Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інновації в роботі вчителя початкових класів: виклики і реалії НУШ» м. Львів, 2020 рік Лісовенко Г. В.
Стаття «Спільна аналітична діяльність в управлінні уроком», збірник робіт Всеукраїнської науково-практичної конференції «Початкова школа: реалії сьогодення та стратегія на майбутнє» м. Запоріжжя, 2021 рік Лісовенко Г. В.
Стаття «Інноваційні напрямки управління уроком» збірник робіт V Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» м. Харків, ХНПУ ім. Сковороди, 2021 рік Лісовенко Г. В.
Стаття «Шляхи формування учнівського колективу в умовах Нової української школи». Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Секція «Педагогічні науки». 2020 р. Кривенко Ю.О.

Учителями початкових класів у 2022/2023 н.р. були проведені відкриті уроки (таблиця 2).

Таблиця 2

№ з/п Форма колективної роботи ПІБ вчителя Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання
1 Засідання ШМО вчителів початкових класів "Формування громадянськості молодших школярів" Вакуленко О.Д. Вища
2 Круглий стіл (з обміну досвідом) «Результативність роботи в умовах НУШ: труднощі учасників освітнього процесу і шляхи їх вирішення» (дистанційно)
Астаніна І.А.,

Шилова А.Г.
Вища, старший вчитель
Вища
4 Тренінг-квест з тімбілдінгу «7 педагогічних чудес світу» Кривенко Ю.О. Спеціаліст
5 Мовно-літературна галузь. Відкритий урок. Тема «Засоби спілкування: слова, дії, жести» Вакуленко О.Д. Вища
6 Панорама творчих відеоуроків Вакуленко О.Д. Шилова А.Г. Кривенко Ю.О. Свинаренко О.М. Масленко О.В. Вища
Вища
Спеціаліст
І категорія Спеціаліст

Система роботи вчителів школи І ступеня гімназії з обдарованими учнями базується на презумції талантливості кожної дитини. Мета цієї роботи – пошук талановитих дітей та їх розвиток, створення оптимальних умов для розвитку особистості.

На базі початкової школи гімназії протягом 2020-2021 н.р. проводилися всеукраїнські інтерактивні конкурси, інтелектуальні ігри. Кількість учасників та переможців цих заходів наведена у таблиці 3.

Таблиця 3

№ з/п Назва конкурсу Кількість учасників Кількість переможців
1 Всеукраїнський природознавчий інтерактивний конкурс «КОЛОСОК» 125 94
2 Всеукраїнський природознавчий інтерактивний конкурс «КОЛОСОК ВЕСНЯНИЙ» 117 95
3 Всеукраїнська українознавча гра «СОНЯШНИК» 128 96
4 Всеукраїнський конкурс з англійської мови «ГРИНВІЧ» 107 63
5 Математичний конкурс «КЕНГУРУ» 214 106

Результати участі учнів початкових класів у Всеукраїнських конкурсах у 2022/2023 н.р. наведені у таблиці 4.

Таблиця 4

№ з/п П.І. учня Клас Назва конкурсу Місце /номінація Вчитель
1. Черняєва Поліна 4-Б Конкурс української мови ім.П.Яцика І (районний етап) Свинаренко О.М.
2. Докучаєв Нікіта 4-А Конкурс української мови ім.П.Яцика ІІ (районний етап) Кривенко Ю.О.
3. Коновалов Остап 3-Б Конкурс української мови ім.П.Яцика IІІ (районний етап) Вакуленко О.Д.

Зазначені заходи проведені на високому методичному рівні.


За результатами аналізу роботи методичного об’єднання визначені наступні завдання методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2023/2024 навчальний рік:

1. Спрямувати роботу методичного об’єднання вчителів початкових класів на системну роботу з опрацювання, вивчення та застосування на практиці нормативних документів у галузі освіти;

2. В основу роботи МО вчителів початкових класів покласти компетентнісний, особистісно зорієнтований, адаптивний підхід до кожного вчителя.

3. Роботу МО направити на створення умов для задоволення професійного інтересу вчителів , формування професійного інтересу, запитів та їх задоволення;

4. Для вирішення завдань впровадження Концепції НУШ широко використовувати створення динамічних груп, творчих лабораторій, індивідуальних майстерень тощо;

5. Діагностичну діяльність у роботі МО направити на задоволення професійних інтересів і запитів вчителів початкових класів з метою задоволення професійного інтересу для удосконалення власної педагогічної практики;

6. Вивчати методичну літературу на засіданнях методичного об’єднання та систематизувати її. Впроваджувати сучасні методики та інформаційні технології, застосовувати медіаосвіту та інформаційно – комунікативні технології з метою підвищення ефективності навчання.

7. Створити творчі групи та розробити план роботи з обдарованими учнями з метою підготовки їх до участі у та міських конкурсах, олімпіадах, інтелектуальних іграх.

8. На базі початкової школи систематично проводити предметні олімпіади, забезпечити участь учнів школи І ступеня у районних та міських конкурсах, олімпіадах, інтелектуальних іграх.

Кiлькiсть переглядiв: 7609