• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Початкова школа

Глибинний смисл самої назви “початкова школа”, “школа першого ступеня” зумовлює особливу роль цієї ланки і особливу відповідальність педагогів за якість її результатів.

Педагогічний колектив Харківської гімназії №6 «Маріїнська гімназія» працював над методичною темою: «Модернізація навчально-виховного процесу шляхом впровадження ІКТ як засобу оптимізації стратегії навчання». Педагогічна проблема гімназії: «Система роботи гімназії з розвитку творчої особистості. Жіноча освіта в гімназії». Тема гімназії неодноразово опрацьовувалась на тематичних педагогічних радах, засіданнях методичних об’єднань гімназії.

Проблема, над якою працювало методичне об’єднання вчителів початкових класів у 2018/2019 н.р.: «Впровадження системи розвиваючого навчання та виховання учениць початкової школи, формування освіченої, творчої, розвиненої особистості в умовах жіночих класів. Впровадження сучасних методик і технологій».

За змістом методична робота методичного об’єднання вчителів початкової школи була спрямована на розширення та поглиблення знань учителів з питань методики та психології роботи в жіночих класах, розвитку творчої особистості. Протягом навчального року проводилась різнорівнева методична робота, яка поєднувала в собі колективні, групові та індивідуальні форми, а також обмін досвідом між колективами вчителів шкіл району, міста та інших регіонів України.

Постійно поповнюється банк інноваційних технологій методичного об’єднання. Вчителі початкових класів впроваджують інноваційні технології та активні методи навчання у роботі з учнями, зокрема з обдарованими учнями. З 2002 року на уроках математики використовується розвивальна програма «Росток».

Програма дозволяє розвивати у дітей комунікативні здібності, формувати вміння діяльного підходу до вивчення предмету математики, глибоко і міцно засвоювати матеріал, розвиває самостійність учнів та логічне мислення. Вчителі початкових класів постійно підвищують рівень самоосвіти за цією програмою, навчаючись на курсах підвищення кваліфікації.

У гімназії впроваджується розвивальна програма Ельконіна Д.Б. – ДавидоваВ.В., яка спрямована на розвиток особистості, забезпечення дитини механізмами творчої самореалізації. Програму впроваджують вчитель початкових класів Пересадько Г.С. з 2009 навчального року, з 2012 року за цією програмою працює учитель початкових класів ВакуленкоО.Д.

Методичне об’єднання вчителів початкових класів об’єднує 8 вчителів та 3 вихователя групи продовженого дня. З них вчителів, які мають вищу категорію та педагогічне звання «Вчитель - методист» – 2, «Старший вчитель» – 1, вчителів вищої категорії – 2, вчителів І категорії – 2, молодих спеціалістів – 1, вихователь першої категорії - 2, вихователь спеціаліст - 1.

Аналіз складу методичного об’єднання вчителів початкових класів дозволяє зробити висновок, що на кафедрі в цілому працюють вчителі з високим педагогічним досвідом та творчим потенціалом. Багато уваги приділяється підвищенню професійного рівня вчителів та розвитку їх компетентності.

Інформація про участь вчителів початкових класів в заходах за межами району, області та інших у 2018/2019 н.р.

№ з/п Форма проведення Назва заходу Особа, що відвідала захід
1. Фестиваль «Добрі практики» Лісовенко Г. В., Новожилова М. О., Астаніна І. А., Овчар Н. В.
2. Друковані роботи Стаття «Впровадження здоров’язберігаючих технологій у початковій школі» надрукована у збірнику УІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогіка здоров’я», квітень 2018 р., місто Чернігів. Лісовенко Г. В.

У 2018/2019 н.р. відбулася атестація педагогічних працівників методичного об’єднання вчителів початкових класів

№ п/п П.І.Б. вчителя Предмет, який викладає вчитель Тема самоосвіти
1 Лісовенко Г.В. Вчитель початкових класів Система роботи вчителя щодо удосконалення сучасного уроку через самоаналіз його аспектів
2 Пересадько Г.С. Вчитель початкових класів Розвиток навичок усного рахунку через організацію уваги дітей та тренування пам'яті на уроках математики

Учителями початкових класів у 2018/2019 н.р.

були проведені відкриті уроки

№ з/п Форма колективної роботи ПІБ вчителя Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання
1 Районний конкурс інтегрованих уроків Тема: «Рідний край привітний, україноцвітний» (диплом І ступеня) Новожилова М.О. Вища, вчитель-методист
2 Районний конкурс інтегрованих уроків Тема: «Символи держави: Герб, прапор, гімн – їхнє значення» (диплом ІІ ступеня) Вакуленко О.Д. Вища
3 Відкритий урок з літературного читання; «Вчимося працювати з підручником. Українські народні пісні». Лісовенко Г.В. Вища, вчитель-методист
4 Відкритий урок з української мови: «Виділення орфограм слабкої позиції звуків у процесі письма» Пересадько Г.С. Вища
5 Нова українська школа ( у межах семінару для заступників директорів з НВР) Тема: «Весняні крапельки. Закріплення вивченого. Читання слів, текстів» Астаніна І.А. Вища, старший вчитель
6 Нова українська школа Тема: «Театр. Закріплення звуків. Значення букви «Р». Інсценізація казки «Рукавичка» Шилова А.Г. Вища
7 Панорама творчих уроків «Нестандартні види робіт на уроках української мови і літературного читання» Вакуленко О.Д. Вища
Новожилова М.О. Вища, вчитель-методист

У 2019/2020 н.р. методичним об’єднанням вчителів початкових класів заплановано проведення наступних колективних форм роботи

№ з/п Форма колективної роботи ПІБ вчителя Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання
1 Майстер-клас: «Батьківські збори – тренінг «Без сім’ї немає щастя на землі» Вакуленко О.Д. Вища
2 Семінар «Мультимедійні технології як основа активних форм, методів і прийомів навчання на уроках мови і літератури» Лісовенко Г.В. Шилова А.Г. Астаніна І.А. Вища, вчитель-методист Вища Вища, старший вчитель

Вчителі методичного об’єднання початкових класів протягом 2018/2019 навчального року були учасниками наступних конкурсів та науково-практичних конференцій

№ з/п Назва заходу ПІБ учасника Тема заходу Результат
1 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» Лісовенко Г.В. Напрям: «Розвиток обдарованої особистості в сучасному освітньому середовищі» Наукова стаття «Методичні аспекти впровадження інноваційного проекту «Система роботи з обдарованими учнями у початкових класах», сертифікат
2 VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка здоров’я» Лісовенко Г.В. Наукова стаття «Впровадження здоров’язберігаючих технологій у початковій школі»

Учасниками обласного фестивалю «добрих практик» стали вчителі початкових класів Новожилова М.О. (вчитель вищої категорії, вчитель-методист), Астаніна І.А. (вчитель вищої категорії, старший вчитель), Лісовенко Г.В. (вчитель вищої категорії, вчитель-методист), – роботи отримали диплом ІІ ступеня.

На базі початкової школи гімназії у 2018/2019 навчальному році систематично проводилися всеукраїнські інтерактивні конкурси, інтелектуальні ігри

№ з/п Назва конкурсу Кількість учасників Кількість переможців
1 Всеукраїнський природознавчий інтерактивний конкурс «КОЛОСОК» 130 101
2 Всеукраїнський природознавчий інтерактивний конкурс «КОЛОСОК ВЕСНЯНИЙ» 121 101
3 Всеукраїнська українознавча гра «СОНЯШНИК» 130 93
4 Всеукраїнський конкурс з англійської мови «ГРИНВІЧ» 116 53
5 Математичний конкурс «КЕНГУРУ» 214 106

Результати участі учнів початкових класів Харківської гімназії № 6 «Маріїнська гімназія» у Всеукраїнських інтерактивних конкурсах, інтелектуальних іграх, олімпіадах у 2018/2019 н.р

№ з/п П.І. учня Клас Назва конкурсу Місце /номінація Вчитель
1. Страфун Софія 4 «Путівка в науку» українська мова І (районний етап) ІІІ (міський етап) Новожилова М.О.
2. Ковтун Адріана 4 «Путівка в науку» природо-знавство ІІ (районний етап) Новожилова М.О.
3. Явор Тетяна 4 «Путівка в науку» математика ІІІ (районний етап) Новожилова М.О.
4. Косогор Софія 4 Ім. П. Яцика ІІІ (районний етап) Свинаренко О.М.
«Путівка в науку» українська мова ІІ (районний етап)
5. Медведєва Маргарита 4 «Путівка в науку» природо-знавство ІІ (районний етап) Свинаренко О.М.

Завдання методичного об’єднання вчителів початкових класів

на 2019/2020 навчальний рік

За результатами аналізу роботи методичного об’єднання визначені наступні завдання методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2018/2019 навчальний рік:

1. Спрямувати роботу методичного об’єднаннявчителів початкових класів на системну роботу з опрацювання, вивчення та застосування на практиці нормативних документів у галузі освіти:

• Державних навчальних стандартів освіти;

• критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти;

• методичних рекомендацій щодо усного, писемного мовлення молодших школярів;

• методичних рекомендацій щодо проведення ДПА учнів 4-х класів гімназії з предметів: українська мова, математика.

2. З психологом школи розробити план роботи з вчителями по вивченню психологічних особливостей учнів шести- та семирічного віку.

3. Вивчати методичну літературу на засіданнях методичного об’єднання та систематизувати її. Впроваджувати сучасні методики та інформаційні технології, застосовувати медіаосвіту та інформаційно – комунікативні технології з метою підвищення ефективності навчання.

4. На базі початкової школи систематично проводити предметні олімпіади, забезпечити участь учнів школи І ступеня у районних та міських конкурсах, олімпіадах, інтелектуальних іграх.

5. Впродовж навчального року організувати коригуючу роботу з учнями, які потребують індивідуальної допомоги; працювати над удосконаленням структури та методики проведення уроків з метою забезпечення оптимальних умов для засвоєння матеріалу.

6. Посилити роботу з обдарованими учнями з метою підготовки їх до участі у та міських конкурсах, олімпіадах, інтелектуальних іграх.

7. Спланувати і провести для учителів початкових класів району колективні заходи щодо розповсюдження практичного досвіду вчителів гімназії.

8. Спланувати виховну роботу, яка сприяє формуванню освіченої творчої особистості, впроваджувати особистісно-зорієнтовану систему виховання, як важливий засіб формування класу-родини.

Кiлькiсть переглядiв: 3172