• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Початкова школа

Глибинний смисл самої назви “початкова школа”, “школа першого ступеня” зумовлює особливу роль цієї ланки і особливу відповідальність педагогів за якість її результатів.

З 2000 року при українській гімназії № 6 почали функціонувати жіночі класи. Спочатку це був тільки один клас в якому навчались 35 дівчат. Сьогодні у початковій школі 8 класів, в яких навчаються лише дівчатка. У початковій школі працюють досвідчені вчителі, майстри своєї справи: 2 вчителя-методиста, 1 старший вчитель, 3 вчителя вищої категорії та 4 вчителя першої категорії. Учні початкової школи гімназії – постійні переможці районних олімпіад, інтелектуальних конкурсів, Всеукраїнського природничого інтерактивного конкурсу «Колосок», Міжнародній грі-конкурсі «Ведмедик», Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», олімпіаді «Путівка в науку», Міжнародному конкурсі з української мови ім.. П. Яцика. Створено і впроваджується інноваційний проект «Система робіт з обдарованими учнями у початкових класах». Мета проекту: створення умов для виявлення, творчого розвитку та саморозвитку кожного учня. Формування культури їх життєвого само визнання, відчуття свого успіху, впевненості у власних творчих силах.

Повернення до колишнього статусу, як визнають педагоги гімназії, було пов`язане не тільки з багатими традиціями закладу, що з 1860 по 1954 рік розвивався, як жіноча школа, а й стало практичним втіленням соціального замовлення на жіночу освіту з боку суспільства. Багато хто з батьків висловив думку, що роздільне навчання надає спокійні та комфортні умови, за яких їхні доньки отримають особливе жіноче виховання й глибокі гуманітарні знання.

/Files/images/Кафедра початкових класів1.JPGКафедра початкових класів

Педагогічний колектив Харківської гімназії №6 «Маріїнська гімназія» працював над методичною темою: «Модернізація навчально-виховного процесу шляхом впровадження ІКТ як засобу оптимізації стратегії навчання». Педагогічна проблема гімназії: «Система роботи гімназії з розвитку творчої особистості. Жіноча освіта в гімназії». Тема гімназії неодноразово опрацьовувалась на тематичних педагогічних радах, засіданнях методичних об’єднань гімназії.

Проблема, над якою працювало методичне об’єднання вчителів початкових класів у 2016/2017 н.р.: «Впровадження системи розвиваючого навчання та виховання учениць початкової школи, формування освіченої, творчої, розвиненої особистості в умовах жіночих класів. Впровадження сучасних методик і технологій».

За змістом методична робота методичного об’єднання вчителів початкової школи була спрямована на розширення та поглиблення знань учителів з питань методики та психології роботи в жіночих класах, розвитку творчої особистості. Протягом навчального року проводилась різнорівнева методична робота, яка поєднувала в собі колективні, групові та індивідуальні форми, а також обмін досвідом між колективами вчителів шкіл району, міста та інших регіонів України.

Постійно поповнюється банк інноваційних технологій методичного об’єднання. Вчителі початкових класів впроваджують інноваційні технології та активні методи навчання у роботі з учнями, зокрема з обдарованими учнями. З 2002 року на уроках математики використовується розвивальна програма «Росток».

Програма дозволяє розвивати у дітей комунікативні здібності, формувати вміння діяльного підходу до вивчення предмету математики, глибоко і міцно засвоювати матеріал, розвиває самостійність учнів та логічне мислення. Вчителі початкових класів постійно підвищують рівень самоосвіти за цією програмою, навчаючись на курсах підвищення кваліфікації.

У гімназії впроваджується розвивальна програма Ельконіна Д.Б. – ДавидоваВ.В., яка спрямована на розвиток особистості, забезпечення дитини механізмами творчої самореалізації. Програму впроваджують вчитель початкових класів Пересадько Г.С. з 2009 навчального року, з 2012 року за цією програмою працює учитель початкових класів ВакуленкоО.Д.

Методичне об’єднання вчителів початкових класів об’єднує 8 вчителів та 2 вихователя групи продовженого дня. З них вчителів, які мають вищу категорію та педагогічне звання «Вчитель - методист» – 2, «Старший вчитель» – 1, вчителів вищої категорії – 2, вчителів І категорії – 1, молодих спеціалістів – 2, вихователь першої категорії - 1, вихователь другої категорії - 1. У 2016/2017 н.р. вчитель початкових класів Свинаренко О.М. підтвердила першу категорію.

Аналіз складу методичного об’єднання вчителів початкових класів дозволяє зробити висновок, що на кафедрі в цілому працюють вчителі з високим педагогічним досвідом та творчим потенціалом. Багато уваги приділяється підвищенню професійного рівня вчителів та розвитку їх компетентності. Інформація проучасть вчителів початкових класів в заходах за межами району, області та інші в 2016/2017 н.р.:

№ з/п Форма проведення Назва заходу Особа, що відвідала захід
1. Методична студія Пріоритетні завдання початкової школи в контексті інтеграції до європейського освітнього простору Новожилова М.О.
2. Семінар для вчителів початкових класів Інноваційний підхід до організації роботи в початковій школі в контексті оновлення навчальних програм Астаніна І.А.
3. Семінар Досвід роботи вчителів початкових класів Вакуленко О.Д.
4. Науково-практичний семінар Потенціал системи розвивального навчання Ельконіна-Давидова у становленні Нової Української школи Вакуленко О.Д., Пересадько Г.С.

Учителями початкових класів у 2016/2017 н.р. були проведені відкриті уроки та виховні заходи

№ з/п Форма колективної роботи ПІБ вчителя Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання
1 Консультація «Планування та проведення педагогічної ради» Лісовенко Г.В. Вища, вчитель-методист
2 Майстер-клас. «Введення в шкільне життя» Вакуленко О.Д., Пересадько Г.С. Вища Вища
3 Прем'єра творчого пошуку. Тема: «Розвиток творчих здібностей учнів як основа формування пізнавального інтересу на уроках читання і мови» Астаніна І.А. Вища, старший вчитель

Вчителі методичного об’єднання початкових класів протягом 2016/2017 навчального року були учасниками конкурсі та науково-практичних конференцій. Результати цієї участі:

№ з/п Назва заходу ПІБ учасника Тема заходу Результат
1 VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка здоров’я» Лісовенко Г.В. «Педагогіка здоров’я» Наукова стаття «Впровадження здоров’я-зберігаючих технологій у початковій школі»
2 Районний конкурс молодих спеціалістів Овчар Н.В. «Дебют 2017» Диплом ІІ ступеня

На базі початкової школи гімназії у 2016/2017 навчальному році систематично проводилися всеукраїнські інтерактивні конкурси, інтелектуальні ігри. Кількість учасників та переможців цих заходів:

№ з/п Назва конкурсу Кількість учасників Кількість переможців
1 Всеукраїнський природознавчий інтерактивний конкурс «КОЛОСОК» 243 205
2 Всеукраїнський природознавчий інтерактивний конкурс «КОЛОСОК ВЕСНЯНИЙ» 233 95
3 Всеукраїнський інтерактивний конкурс юних суспільствознавців «КРИШТАЛЕВА СОВА» 109 64
4 Всеукраїнська українознавча гра «СОНЯШНИК» 162 56
5 Всеукраїнський конкурс з англійської мови «ГРИНВІЧ» 136 65
6 Математичний конкурс «КЕНГУРУ» 203 97

У 2017/2018 н.р. учні початкових класів перемогли у

Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика

3 клас:

І місце – Страфун Софія, учениця ХГ № 6 «МГ», вчитель Новожилова М.О.;

ІІ місце – Сироїд Єва, учениця ХГ № 6 «МГ», вчитель Свинаренко О.М.

4 клас:

І місце – Крук Стефанія, учениця ХГ № 6 «МГ», вчитель Астаніна І.А.;

ІІ місце – Шейко Марія, учениця ХГ № 6 «МГ», вчитель Єфімова В.Г.


Завдання методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2017/2018 навчальний рік:

За результатами аналізу роботи методичного об’єднання визначені наступні завдання методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2017/2018 навчальний рік:

1. Спрямувати роботу методичного об’єднаннявчителів початкових класів на системну роботу з опрацювання, вивчення та застосування на практиці нормативних документів у галузі освіти:

• Державних навчальних стандартів освіти;

• критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти;

• методичних рекомендацій щодо усного, писемного мовлення молодших школярів;

• методичних рекомендацій щодо проведення ДПА учнів 4-х класів гімназії з предметів: літературне читання, українська мова, математика.

2. З психологом школи розробити план роботи з вчителями по вивченню психологічних особливостей учнів шести- та семирічного віку.

3. Вивчати методичну літературу на засіданнях методичного об’єднання та систематизувати її. Впроваджувати сучасні методики та інформаційні технології, застосовувати медіаосвіту та інформаційно – комунікативні технології з метою підвищення ефективності навчання.

4. На базі початкової школи систематично проводити предметні олімпіади, забезпечити участь учнів школи І ступеня у районних та міських конкурсах, олімпіадах, інтелектуальних іграх.

5. Впродовж навчального року організувати коригуючу роботу з учнями, які потребують індивідуальної допомоги; працювати над удосконаленням структури та методики проведення уроків з метою забезпечення оптимальних умов для засвоєння матеріалу.

6. Посилити роботу з обдарованими учнями з метою підготовки їх до участі у та міських конкурсах, олімпіадах, інтелектуальних іграх.

7. Спланувати і провести для учителів початкових класів району колективні заходи щодо розповсюдження практичного досвіду вчителів гімназії.

8. Підвищити активність вчителів початкових класів щодо участі у виставці - презентації педагогічних ідей та технологій у 2017/2018 н.р.

9. Спланувати виховну роботу в жіночих класах, яка сприяє формуванню освіченої творчої особистості, впроваджувати особистісно-зорієнтовану систему виховання, як важливий засіб формування класу-родини.

Кiлькiсть переглядiв: 1220