• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Соціальний захист

Соціальний захист у Харківській гімназії № 6 «Маріїнська гімназія»

здійснюється згідно нормативної бази:

- Конституції України,

- закону України „Про освіту” від 23.05.1991 р.;

-Декларації прав людини від 20.11.1959 р.;

-Конвенції ООН „Про права дитини” від 20.11.1989 р.;

-„Типового положення про центри практичної психології та соціальної роботи” ( Наказ Міністерства освіти і науки України № 127 від 03.05.1999р.);

-„Типового положення про центри практичної психології та соціальної роботи” ( Наказ Міністерства освіти і науки України № 385 від 14.08.2000р.);

- листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-352 від 27.08.2000 р. щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок служби системи освіти України;

- наказу МОНУ від 06.08.2013 р. №1106 "Про затвердження Плану заходів МОНУ щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 р."

- листа МОНУ від 25.07.2014 р. № 1\9-374 "Про стан та особливості діяльності працівників психологічної служби системи освіти у 2014-2015 н.р.";

- наказу Міністерства освіти і науки України „ Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми інвалідами системи Міністерства освіти і науки України” № 864 від 28.12.2006 р.;

- наказу Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2006р. № 1983/388/452/221/556/106 „Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах” (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2006 р. за № 824/12698);

- наказу «Про затвердження етичного кодексу спеціалістів та соціальних працівників» від 09.09.2005 р., № 19/65;

- обласної програми розвитку психологічної служби Харківської області (ХАНО);

- листа МОНУ України від 04.07.2012 № 1/9-488 "Щодо організації та проведення "години психолога" у загальноосвітніх навчальних закладах";

- листа МОНУ України від 26.07.2012 № 1/9-529 "Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання";

- листа МОНУ України від 13.07.2012 № 66/1 "Роз'яснення Українського науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи щодо організації та проведення "години психолога" у загальноосвітніх навчальних закладах" та інші нормативні документи.

- листа МОНУ від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству»;

- наказ МОНУ від 20.08.2018 № 923 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українській школі»;

- наказ МОНУ від 22.05.2018 № 509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»;

- листа МОНУ від 05.09.2018 № 1/9-529 «Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»;

- листа МОНУ від 09.06.2015р. №1/9-284 «Про навчальну програму та спецкурс для підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів з проблеми «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей» та інших нормативних документів, які охоплюють питання планування роботи психологічної служби;

- листа МОНМС України від 13.07.2012 № 66/1 «Роз′яснення Українського науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи щодо організації та проведення «години психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах»;

- збірників наказів № 18, 20, Концепції розвитку інклюзивної освіти, затвердженої наказом МОНУ №912 від 01.10.2010 р.;

- Концепції розвитку психологічної служби системи освіти України та Плану дії щодо її реалізації, методичних рекомендацій Українського центру практичної психології та соціальної роботи;

- наказу Міністерства освіти і науки України „ Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми інвалідами системи Міністерства освіти і науки України” № 864 від 28.12.2006 р.;

Зміст діяльності соціального педагога

Методична тема ХГ № 6 "МГ" на 2019/2020 н.р. – «Модернізація НВП шляхом впровадження ІКТ як засобу оптимізації стратегії навчання ».

Педагогічна проблема ХГ № 6 "МГ" на 2019/2020 н.р. – «Система роботи гімназії з розвитку творчої особистості. Жіноча освіта в гімназії».

Тема самоосвіти соціального педагога: "Роль соціального педагога в організації навчально-виховного процесу у гімназії та у співпраці родини та школи".

Мета: забезпечення соціально-педагогічного патронажу дітей та молоді в системі освіти, сприяння взаємодії гімназії, сім'ї, служб у справах неповнолітніх.

У системі діяльності соціального педагога виділяються такі напрями роботи:

Діагностичний напрямок

Молодша школа

Мета: виявлення особливостей соціального та особистісного розвитку учнів з урахуванням здоров'язберігаючих технологій.

Задачі:

- визначити рівень соціальної адаптації;

- виявити дітей ”групи ризику”;

- визначити особливості сімейного виховання учнів.

Основна школа

Мета: визначення соціальних перемінних, які впливають на особистісний та соціальний розвиток учнів з урахуванням здоров'язберігаючих технологій.

Задачі:

- аналізувати вподобання учнів з метою профорієнтації.

Старша школа

Мета: індивідуальне та групове діагностування учнів, соціально-педагогічне спостереження умов навчання та виховання, визначення соціальної готовності до життя з урахуванням здоров'язберігаючих технологій.

Задачі:

- виявити професійні нахили учнів.

Робота з батьками

Мета: визначення проблем сім'ї та сімейного виховання.

Задачі:

- вивчити соціально-педагогічну атмосферу в сім'ї;

- аналізувати сімейне виховання;

- визначити соціальний статус сім'ї.

Прогностичний напрямок

Мета: попередження негативних та розвиток позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості чи групи.

Задачі:

- виявити соціальні елементи, які впливають на розвиток особистості чи групи;

- здійснити соціально-педагогічний супровід інклюзивної освіти.

Консультативний напрямок

Мета: надання практичної допомоги всім учасникам педагогічного процесу в галузі соціальної підтримки учнів.

Задачі:

- організувати групові та індивідуальні консультації для дітей, батьків, педагогів, адміністрації.

Захисний напрямок

Мета: захист прав дітей та підлітків

Задачі:

- надавати допомогу та контролювати дотримання норм охорони прав дітей та підлітків;

- надання звітної документації до відповідних державних та громадських організацій;

- здійснювати профілактику ксенофобії, расової нерівності;

- здійснювати профілактику торгівлі людьми.

Профілактичний напрямок

Мета: попередження асоціального розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу.

Задачі:

- виконувати соціально-значимі норми правил поведінки та попередження асоціальності всіх учасників навчально-виховного процесу;

- здійснювати соціально-психологічний супровід дітей трудових мігрантів;

- здійснювати профілактику ВІЛ-СНІДу та табакокуріння.

Соціально-перетворювальний напрямок

Мета: надання соціально-педагогічних послуг для соцільного перетворення всіх учасників навчально-виховного процесу

Задачі:

- допомагати позитивній соціалізації всіх учасників навчально-виховного процесу.

Організаційно-методичний напрямок

Мета: оформлення потрібної документації, професійний та особистісний розвиток

Задачі:

- структурувати діяльність соціального педагога (планування);

- підвищувати професійний рівень;

- розробити методичні рекомендації;

- підготуватися до практичних занять;

- надання звітної документації до відповідних державних та громадських організацій.


Діяльність соціального педагога гімназії

спрямована на реалізацію таких завдань:


• здійснення соціально-педагогічного супроводу дітей – сиріт, дітей під опікою, дітей, які знаходяться в складних умовах проживання, дітей – напівсиріт, дітей з неповних сімей, дітей – інвалідів, дітей, які проживають в сім'ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей, учнів, які стоять на внутрішкільному обліку, дітей, схильних до правопорушень та тих, що перебувають на обліку в ССД і КМСД;
• організація просвітницької роботи для батьків (осіб, що її замінюють) з питань організації виховного процесу;
• організація необхідної консультативної соціально-психологічної допомоги дітям, підліткам, які потребують піклування і підтримки (діти з обмеженими фізичними можливостями, сироти, напівсироти, діти-інваліди);
• організація соціально-психологічного обстеження, надання консультативної допомоги дітям та батькам з багатодітних, неповних, неблагонадійних та інших проблемних сімей;
• організація профілактичної роботи з попередження девіантної поведінки;
• профілактика правопорушень неповнолітніх, дитячого побутового, дорожньо-транспортного травматизму;
• сприяння здійсненню профілактики злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших шкідливих звичок серед підлітків.

Самоосвіта, підвищення кваліфікації

Мета: підвищення фахового рівня соціального педагога.

Завдання:

- брати участь у районних, міських, обласних конференціях, семінарах, тренінгах, спецкурсах.

Соціальний педагог протягом навчального року забезпечує учнів пільговими проїзними квитками в міському наземному електротранспорті.

Пам'ятка щодо отримання та користування електронним квитком E-ticket

Про порядок забезпечення учнів єдиним електронним квитком E-ticket для пільгового проїзду у метро, трамваї та тролейбусі у м. Харкові

Кiлькiсть переглядiв: 603